Om Atelier Nord ANX

logo

Produksjons- og visningsrom for mediekunst
Olav Ryes plass 2 (inngang Sofienberggt.)

Atelier Nord ANX (uttales Atelier Nord anneks) er Atelier Nords visningsrom i Olav Ryes plass 2 på Grünerløkka. Her presenterer vi kontinuerlig skiftende utstillinger, videovisninger, egeninitierte prosjekter og samarbeider med nasjonale og internasjonale kunstnere, institusjoner og gallerier.

Atelier Nord ANX er plattform for visning og produksjon av samtidskunst, og søker gjennom utstillinger, workshops, seminar, foredrag og presentasjoner å danne et mangfoldig kulturlandskap av kunstnere og andre kulturaktører for å styrke kunnskapen om og opplevelsen av nye uttrykk og medier. Atelier Nord ANX er det første visningsrommet for mediekunst i Norge. Vi har som mål å bidra til samproduksjoner og bedre forståelse av den raske utviklingen i medielandskapet, og stimulere til nye kunstopplevelser og uttrykk, økt offentlig presentasjon og debatt.

Med 18 atelier, en gjesteleilighet og Atelier Nord ANX har Kulturetaten i Oslo etablert en viktig kulturarena i Olaf Ryes plass 2. Bygningen har en lang historie, og har tidligere huset skole, bedehus, ungdomsherberge, krisesenter og husokkupanter. Under krigen ble huset benyttet som propagandasenter av de tyske okkupasjonsmyndighetene. Bygget ble rehabilitert mellom 2009 til 2011 for 8 millioner kroner på bakgrunn av et initiativ fra kunstnergruppen UV5/ORP2 og det daværende byrådet. Atelier Nord var vinner av en konseptkonkurranse samme år som rehabiliteringen ble ferdigstilt.Om Atelier Nord ANX