Tony Conrad Tribute_Kari Rønnekleiv m/venner: Oslo Field Theory

Concert 12.09.16 7PM at Atelier Nord ANX (Olaf Ryes plass 2).

Kari Rønnekleiv m/venner: Oslo Field Theory
Kari Rønnekleiv (fiolin)
Ole-Henrik Moe (bratsj)
Katrine Schiøtt (cello)
Guro Skumsnes Moe (kontrabass)
Tittelen på vårt konsertinnslag er inspirert av et møte vi hadde med Tony Conrad i Stavanger. Det viste seg at han var glødende(!) opptatt av geologi, og begynte å legge ut sine kunnskaper om det såkalte Oslo-feltet, en meget interessant geologisk senkning (et “graben” fra jordens oldtid, også kalt paleozoikum). Denne senkningen inbefatter et godt område rundt Oslofjorden med utrolig mange variererte og spennende bergartsforekomster. Det som er spesielt med området, er at det har fine forekomster av bergarter fra så godt som alle geologiske epoker, noe som fascinerte herr Conrad. 

Vi har derfor, i all enkelhet, tenkt å lage en grunnklang for hver epoke, som vi vil lage mikroskopiske overganger mellom, og variasjoner over. Vi ønsker å hedre mester Conrad med et “dronefelt”, som man forhåpentligvis kan høre er inspirert av ham. Dronens forskjellige deler vil hete:
Prekambrium (preambulum)
Kambrium
Ordovicium
Silur
Devon
Karbon
Perm
Trias
Kvartær

——————

On the occasion of Kari Rønnekleiv’s concert on the 12th of September a geological excursion will be held, based on Tony Conrads interest in the geology of the Oslo area. To participate, meet up at Sognsvann station at 11.30 AM on the 12th of September. The trip will take approximately 60-90 minutes. Proper footwear (boots!) recommended.

——————

Kari Rønnekleiv is a violinist, educated at the Trondheim Conservatory of Music and The Royal College of Music in London. She has frequently recorded and performed live, such as together with Ole-Henrik Moe in the band Sheriffs of Nothingness.