Kristina Kvalvik

Kristina Kvalvik var i prosjektrommet i perioden 19.03. – 29.03.18. Kvalvik arbeidet med videoinstallasjonen Uplands.

Om Uplands sier Kvalvik:
Landskapet utfolder seg som et kortspill i videoinstallasjonen Uplands. Tre landskapsbilder settes opp mot hverandre og danner til sammen et imaginært landskap. Prosjektet handler om det arktiske landskapet og setter søkelys på et framtidig dystopisk univers.

http://www.kristinakvalvik.com


Kristina Kvalvik