Kristina Lindström / Åsa Ståhl: Bike Circuit

Performance og installasjon

Deichmanske bibliotek, Grünerløkka
15. September kl18.00

Kunstnerne Kristina Lindström og Åsa Ståhl inviterer deg til å bli med på sykkeltur i Oslo.

I vår sykkel performance kommer syv syklister til å være i nærkontakt med Oslos gater og hverandre, med mennesker og ikke-humane aktører. Siden vi sykler vil vi være mellom steder og ikke vite helt hvor vi skal, bare hvor lenge turen skal vare.
Det er et mål at syklistene ikke skal sette ned føttene under sykkelturen, men hjelpe hverandre å lage en polyfonisk fortelling gjennom å gi informasjon til hverandre om aktører på gaten som kan være andre syklister, røde lys, biler eller dyr. I løpet av sykkelturen vil vi gi hverandre beskjeder som i spillet Chinese Whispers (hviskeleken), som gir alle deltakerne lov til å være delaktig i en pågående forhandling om hvor oppmerksomheten skal rettes, hva man skal lytte til og hvor man skal.

Når vi starter vil det være avtalt en tid for sykkelturens lengde, basert på en vanlig sykkeltur i Oslo for å understreke daglig rutine.
På turen vil hver syklist ha med en lydopptaker. Slik vil det bli gjort opptak av hver deltakers perspektiv og posisjon.

I installasjonen på Deichmanske bibliotek vil det være syv radioer, en for hvert lydopptak som er gjort av deltakerne i performancen. Radioene kan flyttes rundt i installasjonen og slik lage nye informasjonsstrømmer og enda rikere fortellinger.
Max syv deltakere.

http://www.misplay.se/