Elin Igland

Mønsterundersøkelse av lyd nr 1: Piano (2009)

vev, piano, ull, kabler, elektroniske komponenter

Kan man finne et møtepunkt mellom tekstile- og tonale mønster?
Elin Igland har laget en mønstermaskin i form av et piano, og 88 LEDs vevet inn i et teppe, plassert som et rutenett. Hver LED er hacket opp til hver sin tangent, hvor tangentene fungerer som lysbrytere. Når man spiller, dannes et visuelt, lysende som siden kan overføres til tekstile konstruksjoner.

Elin Igland (f.1982) tok sin Bacheloreksamen ved spesialisert kunst, tekstil, på Kunsthøyskolen i Bergen i 2009, og tar nå sin mastergrad ved Kunsthøgskolen i Oslo

Foto | Peter Klasson