Tony Conrad Tribute_Kari Rønnekleiv m/venner: Oslo Field Theory

Konsert 12.09.16 kl. 19 på Atelier Nord ANX (Olaf Ryes plass 2).

Kari Rønnekleiv m/venner: Oslo Field Theory

Kari Rønnekleiv (fiolin)
Ole-Henrik Moe (bratsj)
Katrine Schiøtt (cello)
Guro Skumsnes Moe (kontrabass)
Tittelen på vårt konsertinnslag er inspirert av et møte vi hadde med Tony Conrad i Stavanger. Det viste seg at han var glødende(!) opptatt av geologi, og begynte å legge ut sine kunnskaper om det såkalte Oslo-feltet, en meget interessant geologisk senkning (et «graben» fra jordens oldtid, også kalt paleozoikum). Denne senkningen inbefatter et godt område rundt Oslofjorden med utrolig mange variererte og spennende bergartsforekomster. Det som er spesielt med området, er at det har fine forekomster av bergarter fra så godt som alle geologiske epoker, noe som fascinerte herr Conrad. 

Vi har derfor, i all enkelhet, tenkt å lage en grunnklang for hver epoke, som vi vil lage mikroskopiske overganger mellom, og variasjoner over. Vi ønsker å hedre mester Conrad med et «dronefelt», som man forhåpentligvis kan høre er inspirert av ham. Dronens forskjellige deler vil hete:
Prekambrium (preambulum)
Kambrium
Ordovicium
Silur
Devon
Karbon
Perm
Trias
Kvartær

——————

I anledning Kari Rønnekleivs konsert 12.09 arrangeres det en geologiekskursjon, med bakgrunn i Tony Conrads interesse for Oslo-områdets særegne geologi. Oppmøte ved Sognsvann T-banestasjon kl. 11.30, 12.09. Turen har en varighet 60-90 minutter. Støvler anbefales!

——————

Kari Rønnekleiv is a violinist, educated at the Trondheim Conservatory of Music and The Royal College of Music in London. She has frequently recorded and performed live, such as together with Ole-Henrik Moe in the band Sheriffs of Nothingness.