Siri Hermansen: Chernobyl Mon Amour

2012, DCP, 19 min

Filmen ser på ventede og uventede økologiske, økonomiske og psykologiske endringer igangsatt av en atomkatastrofe. Gjennom dokumentasjon av kunstnerens møte med to statsansatte guider i Tsjernobyl, fokuserer filmen på adaptasjonsprosesser og overlevelsesstrategier i området i dag. Her eksisterer paradoksale virkeligheter side om side i den menneskelige kroppen og sinnet så vel som i naturen.

Siri Hermansen er stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo og deltatt i en rekke utstillinger nasjonalt og internasjonalt, inkludert ved Museet for samtidskunst i Oslo og Today Artmuseum, Beijing.

Director: Siri Hermansen
Camera: Siri Hermansen
Editing: Rune Hov
Music: Eduard Artemyev, M-19, Somei Satoh, A: Mantra
Sound: Richard Johnsen
Producer: Siri Hermansen
Contact: sirihermansen@hotmail.com