Et undersøkende perspektiv

Margarida Paiva, Crispin Gurholt, Jan Freuchen, Ole Hagen, Jorunn Myklebust Syverse og Trine Lise Nedreaas. Produksjonsår 2014. Varighet 1t 5m. Kuratert av ToftHonerud.

For femte år på rad presenterer Atelier Nord norsk film- og videokunst på Kortfilmfestivalen i Grimstad. Tittelen på årets program er Et undersøkende perspektiv.

I dette programmet har vi valgt ut videokunst og film som på ulike måter forholder seg til filmatiske narrative strategier eller uttrykk. Noen av dem presenterer alternative måter å bruke filmatiske virkemidler på, andre bruker de narrative strategiene til å snakke om det narrative i seg selv. Ole Hagen sin film, The Origin of the Universe, er en form for scenografisk parade hvor narrativet er bygget opp helt uten klipp, med en eneste lang tagning– i motsetning til Trine Lise Nedreaas sin film PULSE som har klipp og rytme som hovedingrediens.

Det kan synes som det institusjonelle skillet mellom kunst- og filmfeltet på enkelte områder er i ferd med å oppløses. Atelier Nord ønsker å bidra til å utforske og utfordre dette skillet, og programmet Et undersøkende perspektiv inngår i denne satsningen. Margarida Paiva viser sine videoarbeider både i kunstinstitusjoner og ved filmfestivaler. Hun er også initiativtager og arrangør for Oslo Screen Festival, en internasjonal kinobasert festival for videokunst. I Jan Freuchen sin film Thetaville, utgjorde filmens scenografi og kulisser også utstillingen hans på Fotogalleriet i Oslo. Kortfilmfestivalen tilbyr en ny kontekst for dette arbeidet.

Det har vært en tendens i de senere år at billedkunstnere spesialiserer seg på film og ønsker å produsere film under liknende premisser som filmskapere. Billedkunstnere søker midler fra institusjonene både i kunstfeltet og filmfeltet, og viser sine arbeider i kunstinstitusjoner og filmfestivaler parallelt. Jorunn Myklebust Syversen sin film CYRK som viser oss et døgn med Sirkus Arnardo, hadde premiere på EURODOK-festivalen i Oslo. CYRK vises både i konkurranseprogrammet på Kortfilmfestivalen og i dette programmet.

Crispin Gurholt har jobbet i mange år med sitt omfattende prosjekt Live Photo. Her konstruerer han et narrativ, en mulig historie ut ifra en enkelt hendelse. Gurholt iscenesetter dette øyeblikket, som en frosset forestilling, et tablaux vivant, som publikum er invitert til å iaktta. Kamera beveger seg rundt dette øyeblikket, ikke i tid, men i rom.

Programmet er del av prosjektet Vis Videokunst! Produsert av Nina Toft, e-mail: nina@ateliernord.no