Beyond Horizons_Program

Geir Tore Holm, Siri Hermansen, Matti Aikio, Karianne Stensland, Tanya Busse, Emilija Skarnulyte, Kjetil Berge og Oliver Ressler. Produksjonsår 2014. 1t 30m. Kuratert av Hanne Hammer Stien og produsert av Ivar Smedstad og Nina Toft.

Forvaltning av naturresurser og retten til land og hav

Utrykket “å se forbi horisonten” kan bety og søke etter ny kunnskap, eller å rette oppmerksomheten mot det man ennå ikke fullt forstår eller begriper. Beyond Horizons fokuserer på videoverk av kunstnere som stiller spørsmål til forvaltningen av naturresurser i Nord-Norge og nordområdene. Et viktig tema i denne sammenhengen er retten til land og vann. Et annet sentralt tema er klimaendringer, og effekten lokale intervensjoner har på et globalt plan. Ved og utforske disse temaene antyder kunstnerne i programmet at det er på tide å tenke nytt, eller lære av det vi allerede vet, for å kunne se forbi den gitte horisonten. Selv om emnene som behandles i videoprogrammet er høyst relevante for den nåværende geopolitiske situasjonen, så relaterer videoverkene også til en tradisjon innenfor visuell kunst som omhandler Nord-Norge. Helt siden 1500-tallet har Nord-Norge vært et populært motiv blant forskere, kunstnere og reisende. Mens et blikk fra utsiden lenge var definerende for representasjonen av Nord-Norge, bidro dannelsen av nordnorsk identitet og revitaliseringen av samisk- og kvensk kultur fra 1970-tallet, til at et blikk fra innsiden har gjort seg gjeldende innenfor kunsten. De senere årene har den biopolitiske interessen for nordområdene og Arktis bidratt til at kunstnere og kuratorer har fått større interesse for Nord-Norge. Videoprogrammet Beyond Horizons reflekterer denne tendensen og viser at diskursene kunsten produserer er mer mangfoldig enn noen gang tidligere. Likevel er naturen og landskapet fortsatt et sentralt motiv for kunsten, slik det har vært siden romantikken.

Visningen av programmet vil finne sted onsdag 14. januar 2015 kl. 13.00 på Verdensteateret. Programmet vil bli etterfulgt av en debatt kl. 15.15 på KulturHuset, Verkstedet med utgangspunkt i verkene og med forvaltning av naturressursene i nordområdene som hovedtema.

Informasjon om programmet er også tilgjengelig på festivalens sider. Programmet er støttet av Den Østerrikske Ambassaden i Oslo.

LT-011-NO-E