Oscar Qvale

19.05.2012 – 27.05.2012

COMPRESSION OF MAN
#1 Language of the Obsolete

Kunstakademiets avgangsutstilling – en gruppeutstilling bestående av 20 individuelle utstillinger fordelt rundt i Oslo by, med base på Kunstnernes Hus (inng. på baksiden, Atelier Nords prosjektrom).

Åpningstider:
Lørdag – søndag 12.00 – 17.00
Tirsdag – onsdag 12.00 – 17.00
Torsdag – fredag 12.00 – 18.00
Lørdag – søndag 12.00 – 18.00

A small group of insiders conspire together. Technical remarks can be heard over a constant hum, resembling tropical ambience. They are very concerned about shaping an object that is not yet present. It is the absence of a dimension or an idea. There is a brief glimpse of a knife, cables, circuits and ports.
There is a strong dramaturgy to their rituals, like believers playing out a strict, scripted set of actions. They gather round their curiosity and affection for the technological, combining their intellects to construct something greater than themselves. They elude conflation by delving into an enclosed experience.
Their mission is to reach out from an intimate social environment and retreive a subjective visual record, using solely the high-end of the image hierarchy as a buffer, with full knowledge of the consequences and corruption. Any documentation would be inherently flawed, extracting only some parts of a whole — using idioms, while omitting the grammar. They employ banal conventions in retelling relationships between technology and people. They organize diverse and dissonant elements in a dynamic that contracts.
They are torn between a media-constructed paranoia and the comfort of the fictitious adventure — the presence of technology was lost in science fiction. It dissolved into an external image-space, one that co-exists as a contemporary and a distant memory. 
It represents a contemplative comfort-zone, turning to the realm of the private dream. This is the forensic scene. This is the place to investigate. The recurring narratives are reaching for this space, through the alienation of the familiar, by the means of forgotten devices. Visibility is now the language of the obsolete.

http://oscarqvale.no

Astrid E. Bang

16.04.1012 – 22.04.2012

TEKSTLIG TRANSFORMASJON
Prosjektet er et samarbeid med samtidsdanser Cecilie Lindemann Steen. Med utgangspunkt i et dikt av Hanne Mari Førland, har vi utforsket hvordan temaer og meningsinnhold fra teksten videreutvikles og transformeres i en filmproduksjonsprosess som baserer seg på visuelle virkemidler, bevegelser og kroppsspråk.

http://vimeo.com/33928797

http://www.aebang.com

Carsten Aniksdal

12.03.2012 – 19.03.2012

ANIMERT PORTRETT er et portrettprosjekt der opplevelsen av et øyeblikk utforskes. Ved å komprimere et tidsrom ved hjelp av animering av enkeltbilder oppnås det en økt intensitet i møte med portrettet. Gjennom denne sjangerblandingen (video + stillbilder) ønsker Aniksdal å oppnå en ny og annerledes måte å betrakte portrettet på. Gammel teknikk fra portrettfotografering og stereoskopi kombineres med bruk av digitalfotografering og videoanimasjon – tredimensjonalt i et todimensjonalt rom.

www.carstenaniksdal.com

Torine Helland

20.02.2012 – 27.02.2012

Torine Helland (f. 1974) er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet. Helland undersøker ulike aspekter ved kunstnerrollen. Med en interesse for denne satt i sammenheng med en tradisjon for ritualer og mystikk, tar hun utgangspunkt i kunstnerens hverdagslige arbeid i sitt atelier. Hun arbeider multimedialt, hovedsaklig med tegning, foto, video og installasjon. Helland har stilt ut blant annet i Berlin, New York, Berkeley og Oslo.

I Atelier Nords prosjektrom gjorde Helland opptak til et nytt videoarbeid basert på installasjon og performance. Råmateriale som formet installasjonsarbeidet var hentet fra hennes eget atelier og besto hovedsaklig av innpakkede, lagrede bilder. Performance-arbeidet hun gjorde i installasjonen danner utgangspunkt for et videoarbeid som vil kunne sees på hennes hjemmesider når det er ferdig.

Vebjørn Guttormsgaard Møllberg

20.12.2011 – 04.01.2012

Vebjørn Guttormsgaard Møllberg (b. 1984) has his education from Tromsø academy of contemporary art. He lives and works in Oslo. Møllberg mainly works with video. Inspired by the post-porn movement he made the work Anti-Reproductive Mating Ritual in 2010. He is now working with post-production of a follow up video with the working title New Year at Atelier Nords project space. Møllbergs work deals with sexuality, gaze, desire and voyeurism. He is also a co-editor of Kuk & Parfyme Zine and plays in the bands Haust and White Juice.


Selected exhibitions and screenings: b_books. Berlin, in der Lothringer 13 (Lothringer 13 halle, München),Tel Aviv LGBT film festival, Pink Screens Filmfestival Brussels, Sørlandsutstillingen 2011, Shaven Gods (Staatsgalerie Prenzlauer Berg, Berlin), VHS Peepshow
(Silberkubbe, Berlin), Nordisk Panorama (Århus), Kortfilmfestivalen i Grimstad, Seattle erotic art festival, Berlin porn film festival

‘Temporary photoElectric Digestopians’ [TpED #8]
Workshop med Bartaku

Kunstnerpresentasjon, Bartaku
Fredag 21. oktober, 19:00
Atelier Nord ANX, Olav Ryes plass 2 (inng. Sofienberggt. – gratis adgang)

Worklab Kombinert kokekunst med solcelleteknologi og design
22. – 23. oktober, 2011, kl 10-16
Atelier Nord prosjektrom

Velkommen til en worklab hvor vi i fellesskap driver forskningsbaserte eksperimenter på forholdet mellom lys-, mat-, kropps- og elektrisk energi. Med kraftbær, rips og solbær og andre spiselige ingredienser lages «e-tapas» med forskjellig estetikk, lukt og smak.

Som deltager bruker du prinsipper og redskaper fra alkemi, solcelleteknikker og matlaging. De spiselige solcellene du lager testes, smakes og dokumenteres på din heliotropiske – lyssøkende – tunge.

Ta gjerne med egne bær og matingredienser for utprøving.

TpED-worklab #8 inngår i en serie workslabs i Bartakus (Brussel, Belgia) kunstneriske forskningsprosjekt PhoEf: The Undisclosed Poésis of the Photovoltaic Effect
Bartaku er en kunstner basert i Brussel som interesserer seg for troper og “hyper_wounded realities”. Han er medlem av det transdisiplinære lab´en FoAM [http://fo.am] og r-ohm kollektivet [http://r-ohm.be/].
Han er støttet av det flamske ART AGENCY.

http://libarynth.org/luminous/phoef
http://www.youtube.com/user/bartaku
http://lib.fo.am/_media.pdf (BIO)

Egbert Mittlestäd |
kunstner presentasjon og workshop

Kunstner presentasjon | Egbert Mittelstädt
Fredag 23. September, 19:00
Atelier Nord prosjekt rom, Wergelandsveien 17 (Kunstnernes Hus)

Workshop i bruk av TouchDesigner og andre live video verktøy
Lørdag 24. og søndag 25. 09, 11:00-16:00
Atelier Nord prosjekt rom, Wergelandsveien 17 (Kunstnernes Hus)

Egbert Mittelstädt er en medie kunstner som jobber med live video, rom projeksjoner og slitscan fotografi. Under sitt opphold på Atelier Nord kommer han til å samarbeide med komponist Geir Jensen (Biosphere) med å utvikle videosekvenser til Biosphere´s oppkommende konserter med det nylig utgitte albumet N plants.

I worklab´en på lørdag og søndag kommer Egbert til å presentere sin tilnærming og innfallsvinkel til Live Video og vise hvordan han jobber med programvaren TouchDesigner og andre sanntids video verktøy.

Under presentasjonen på onsdag 29.09 på ANX kommer Egbert og Geir til å vise eksempler på deres samarbeid og spille noen sett fra deres oppkommende konserter.

Hackteria workshop med Øyvind Mellbye

Lag et mikroskop av et usb webkamera
2. – 4. september 2011, kl 10 – 16
Atelier Nord prosjektrom

I løpet av denne workshopen skal vi lage våre egne mikroskop ved å modifisere optikken i et standard webkamera med fokuseringslinse. En viktig faktor for god kvalitet på bildene er stativet som skal holde kameraet på plass i forhold til prøven man vil undersøke. Vi vil drøfte ulike prinsipper og muligheter for justering et mikroskop kan og bør inneholde, og konstruere stativ med utgangspunkt i tilgjengelige materiale og verktøy.

HC Gilje | VPT 6

I Januar 2011 holdt HC Gilje en innføringsworkshop på Atelier Nord i bruk av projeksjonsverktøyet Video Projection Tools (VPT), som er et gratis verktøy for mac og windows som Gilje har utviklet over flere år for til bruk for videomapping, installasjoner, teater og livebruk.

I juni inviterte Atelier Nord Gilje tilbake for at han skulle lage dokumentasjon til VPT 5.5. Istedet begynte han å jobbe med en helt ny versjon, VPT 6, som ble sluppet 22.juni. 2011.

Mer informasjon om VPT og HC Gilje her: http://hcgilje.wordpress.com/2011/06/22/vpt-6-available-a-projection-powerpack/
Mer om HC GIlje: http://hcgilje.com

Elizabeth&June

20. – 26. juni

Som et ledd i en øvings og forskningsperiode vil Elizabeth&June bruke prosjektrommet til å videreutvikle og eksperimentere med deres nyeste prosjekt, en hybrid mellom teater og billedkunst, utformet som en cabaret i collageform.

Intensjonen deres er å forske i hva som oppstår i spenningsfeltet mellom teater og billedkunst, gjennom å sammenstille diskursene.
Dette innebærer blant annet å kombinere videoprojeksjon med scenisk opptreden, der et lerret med levende bakgrunn (som scenografi) skildrer universet og landskapene gjennom forestillingen.

Elizabeth&June er en billedkunst-skuespillerduo bestående av skuespiller June Kristiansen, utdannet ved The Russian Academy of Theatre, avd Århus, Danmark og Elisabeth Kjellesvik, utdannet ved Kunstaakdemiet i Trondheim.

http://elisabethkjellesvik.com/
http://junekristiansen.vpweb.no/

foto | Elizabeth&June