Boklansering og screening med Carousell

Carousell – The Secret of Walli 2
Sted:
Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng Sofienberggt.)
Tidspunkt: lørdag 06.01.18, kl. 19 – 21.

Carousell startet i 2012 når de fire videokunstnerne Felice Hapetzeder, Kristina Kvalvik, Marit Lindberg og Henrik Lund Jørgensen snakket om hvor mye materiale de filmet, men aldri fikk brukt i arbeidene sine. En idé om å gjøre noe sammen vokste frem og kunstnerne bestemte seg for å klippe hverandres materiale. Resultatet var en mengde nye verk og sluttføring av sine egne strandede filmer.

De forteller om prosesser, eksperimentering og nye verk kl. 19:15.

Boken om Carousell kan kjøpes til spesialpris under lanseringen.
Grafisk design: Andreas Nordström. Konst och Television Förlag, Göteborg.

Open Call 2017: tildeling av utstillingsplass

Atelier Nord ANX

I år mottok vi 68 søknader til Open Call på Atelier Nord ANX, en økning fra i fjor. Formålet med ordninger er å bidra til å styrke mulighetene for å vise medieeksperimentelle, teknologidrevne kunstprosjekter.

Søknadene kom fra både enkeltkunstnere og grupper og vi vil rette en stor takk til alle som søkte. Kvaliteten på prosjektene var gjennomgående høy og juryen (Ivar Smedstad, Ida Lykken Ghosh, Mattias Härenstam og Synne Tollerud Bull) var imponert over bredden i prosjektene. Flere prosjekter tok dessuten særlige hensyn til utstillingsrommet.

Les mer »

«In Xochitl in Cuicatl (in-flower-and-in-chant)»

Cities of the World Mexico City

Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng Sofienberggt.)
Dato: 08.12. – 17.12.17
Åpningstider: Torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

ATOPIA gjester Atelier Nord ANX med Cities of the World: Mexico City «In Xochitl in Cuicatl (in-flower-and-in-chant)».

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 7.12.17 fra kl. 19.

Hvilken rolle spiller geografi i hvordan vi erfarer verden? Vi regarer ulikt på dette spørsmålet avhengig av hvor vi er i verden. Hvordan besvares dette spørsmålet i Oslo, Mexico City, Sao Paulo eller Seoul? Hvert sted produseres sine unike premisser og hvert kunstverk bærer ånden av produksjonsstedet sitt.Les mer »