Atelier Nord søker kurator i ett års engasjement med mulighet for forlengelse

  • 1 års engasjement med mulighet til forlengelse
  • Fleksibel 50 – 60% stilling

Atelier Nord søker kurator i ett års engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingens hovedoppgaver vil være utarbeidelse av utstillinger og faglig program, formidling og noe produsentoppgaver. Du vil bli en viktig del av Atelier Nords team som består av leder/ direktør, informasjonsansvarlig, utstillingskoordinator samt gallerivakter. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Om stillingen

  • Ansvar for planlegging, utvikling og gjennomføring av utstillinger, konserter, seminar og øvrige aktiviteter i samarbeid med Atelier Nords direktør og øvrige team
  • Ansvar for planlegging og gjennomføring av formidlingsaktiviteter knyttet til det kunstneriske programmet sammen med teamet.
  • Bistå med søknadsskriving, budsjettering og utvikling av formidlingsstrategier og langsiktig planlegging.

Les mer »

Jason Havneraas & Kjetil Berge – Behold Silvery Cosmic Spheres of Light

Haveraas & Berge

Dato: 12.10. – 11.11.18.
Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).
åpningstider: 
Torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 11.10.18, 19:00.

Det finnes en pikant spenning mellom visjon og virkelighet. Selvbedrag som selvoppholdelsesdrift er en menneskelig tilbøyelighet som finnes overalt: i religion, kunst, sosiale relasjoner og politisk diskurs.

Pompøse forestillinger om universets uendelighet blir sympatisk synliggjort gjennom venners nervøse rykninger. De blir bedt om å poserer med gjenstander og idéer, vi innbiller oss at de vil oppføre seg på en bestemt måte, men nei; de går alltid sine egne veier. De ser ting annerledes.

Jason Havneraas og Kjetil Berge viser en serie med videoer, fotografier og skulpturer som med reversert optikk utforsker overlappende sfærer: selvet, planeten, offentligheten og livet etter døden. Les mer »

Vil du stille ut hos oss? Vi fortsetter ordningen med open call!

Open Call 2019

De siste to årene har vi lyst ut én av utstillingsperiodene i programmet til Atelier Nord ANX gjennom en open call ordning. Ved forrige søknadsrunde mottok vi 72 søknader, flertallet av svært høy kvalitet. Antallet søknader og erfaringene våre fra de to forrige utstillingsprosjektene, Here and Not og Vegetal Connections, gjør at vi ønsker at ordningen skal spille en viktig rolle i programmering vår fremover.

Om Atelier Nord
Atelier Nord driver visningsrommet Atelier Nord ANX på Olaf Ryes plass 2 (ORP2) på Grünerløkka. Vi arbeider med kunst i nye medier, nye former og med nytt innhold. Formålet med utlysningen av utstillingsplass er å bidra til å styrke mulighetene for å vise medieeksperimentelle, teknologidrevne kunstprosjekter.  Les mer »