Damir Avdagic

Damir Avdagic – Uten tittel (2018)

 

Under oppholdet i prosjektrommet, har Damir Avdagic arbeidet med et nytt videoarbeid, som foreløpig ikke har fått noen tittel.

Damir Avdagic om det nye arbeidet:

Arbeidet “Uten tittel” er en fortsettelse av min overordnede kunstneriske undersøkelse i emnene historie og identitet. Verket er en videreføring av mitt prosjekt “Reenactment/Process” fra 2016 hvor jeg arbeidet med fire unge mennesker i 20 årsalderen, som alle flyktet fra konflikten i Ex-Yugoslavia med sine familier på 90-tallet. I verket snakker deltakerne om foreldregenerasjonen, deres forhold til konflikten og hvordan deres barn (representert av deltakerne i prosjektet) har blitt påvirket av disse forholdene.

I “Uten tittel” bruker jeg samtalen fra “Reenactment/Process” som et manuskript og arbeider med fire medlemmer fra foreldregenerasjonen (60-65 år) til å framføre materialet og kommentere på det fra deres generasjons perspektiv.

Arbeidet forsøker å strekke en historisk tidsepoke mellom to generasjoner, for å undersøke hvordan historie blir forstått og forhandlet generasjoner imellom.
Arbeidet “Uten tittel” er filmet under mitt opphold på ISCP i 2016/2017 som ble sponset av Office of Contemporary Art, Oslo.

http://damiravdagic.com