Siri Hermansen

Siri Hermansen – Islands of Memories

Siri Hermansen arbeidet i prosjektrommet i perioden 26.02. – 11.03.18. Under perioden, arbeidet hun med redigering av prosjektet Islands of Memories.

Om Islands of Memories forteller Hermansen:
Med kunstprosjektet Islands of Memories undersøker jeg hvordan historier, minner og traumer om den 2. Verdenskrig er blitt overført til 3. generasjon etterkommere av Tyske familier som var delaktige i Naziregimet. Gjennom 3 dybdeintervjuer av nå voksne barnebarn, får vi et innblikk i ulike mentale tilpassningsstrategier hvor forhandlingsmekanismer i ulike former trer i kraft for at man som etterkommer kan bære familiearven. Prosjektet er resultatet av ett års kunststipendiat ved Künstlerhause Villa Concordia i Bamberg, Bayern.

http://www.sirihermansen.com


Siri Hermansen