Get
News

[:no]FAEN
Dato:
18.10 – 03.11.19
Sted: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).

Biodrivstoff fra kroppsfett? Darknet-spa som meditasjon? Scenografi laget i samarbeid med sopp? En kjærlighetshistorie mellom en kvinne og planten hennes? Eskorter som kunst? Kjærlighet i den digitale tidsalderen? FY FAEN SÅ BRA! Bli med på det tre uker lange FAEN-programmet på Atelier Nord for et dypdykk i kunstneriske eksperimenter laget av kvinnelige kunstnere i Norge.

FAEN UTSTILLING (utstillingsåpning torsdag 17.10 kl. 19. Åpent torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18 i hele Faen-perioden unntatt under symposiet 25.10 og 26.10) er en gruppeutstilling med syv nyproduserte eksperimentelle og utforskende kunstverk av ni unge kvinnelige kunstnere: Anja Malec, Anne Cecilie Lie, Annike Flo, Natalie Seifert Eliassen, Nikoline Ursin Erichsen, Renate Synnes Handal, Unnur Andrea Einarsdottir.

FAEN SYMPOSIUM – FY FAEN SÅ BRA (25.10 – 26.10 kl. 11 – 16) reflekterer over historien, samtaler om samtiden og mulige fremtider for den eksperimentelle kunstscenen i Norge gjennom kvinnelige kunstnere og kunstutøvere. Deltakerne inkluderer Anja Carr, Anja Malec, Annike Flo, Cathrine Kramer, Cecilia Jonsson, Hege Tapio, Kirsty Kross, Kristin Bergaust, Tanya Toft Ag, Alessandro Ludovico. Billett: 150 kr ink. lunsj.

FAEN KVELDER (23.10 – 26.10) er FAENs fokuskvelder med debatter og performancer. Lær om nettverksstrukturer organisert for og av kvinner, trender innen eksperimetell mediekunst og lydkunst, og delta i diskusjoner om talentutvikling og tverrinstitusjonell støtte for den nye generasjonen kvinnelige kunstnere. Hver kveld omfatter også performancer med FAEN-kunstnere og inviterte gjester.

I samarbeid med TEKS lanserer FAEN en oppdatert utgave av TEMPORARY LIBRARY OF NORWEGIAN MEDIA ART med fokus på kvinnelige bidrag til kunsten. Biblioteket inneholder trykte publikasjoner som sammen danner den mest omfattende dokumentasjonen av mediekunst i Norge.

FAEN – Female Artistic Experiments Norway er initiert og organisert av Zane Cerpina / TEKS – Trondheim Elektroniske Kunstsenter i samarbeid med Atelier Nord, PNEK, BEK, i/o /lab, Notam, FeLT og bokprosjektet Elektronisk kunst i Norge. FAEN er støttet av Norsk Kulturråd, Oslo kommune, PNEK, Atelier Nord og TEKS.

Full programtekst her: https://faen.today/[:en]FAEN

Dates: 18.10 – 03.11.19
Location: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggata).

Biofuel from her body-fat? Darknet spa for meditation? Scenography made in collaboration with fungi? A true love story between a woman and her plant? Escorts as art? Future of love in the digital age? FY FAEN SÅ BRA! Join the three-week FAEN program at Atelier Nord to deep-dive into the cutting edge of artistic experiments done by female artists in Norway.

FAEN EXHIBITION (opening Thursday 17.10. 19:00. Thursday and Friday 15-18, Saturday and Sunday 13-18 in the entire FAEN period with the exeception of during the symposium 25.10 and 26.10) is a group exhibition featuring seven newly produced female artists: Anja Malec, Anne Cecilie Lie, Annike Flo, Natalie Seifart Eliassen, Nikoline Ursin Erichsen, Renate Synnes Handal and Unnur Andrea Einarsdottir.

FAEN SYMPOSIUM – FY FAEN SÅ BRA (25.10 – 26.10, 11:00 – 16:00) reflects on the history, current state and possible futures of the experimental art scene in Norway through the perspective of female artists and art practitioners. The participants include Anja Carr, Anja Malec, Annike Flo, Cathrine Kramer, Cecilia Jonsson, Hege Tapio, Kirsty Kross, Kristin Bergaust, Tanya Toft Ag, Alessandro Ludovico. tickets: 150 NOK incl. lunch.

FAEN KVELDER (23.10 – 26.10) is FAEN’s social event program featuring debates and artistic contributions. Learn about female-led network structures, trends in experimental media & sound art, and join discussions on the role of talent development and cross-institutional support for the next generation of female artists. Each evening includes performances by FAEN artists and invited guests.

In collaboration with TEKS, FAEN will launch an updated edition of the TEMPORARY LIBRARY OF NORWEGIAN MEDIA ART focusing on female contributions to media art. The library is a collection of printed publications and forms the most comprehensive knowledge and documentation of media art in Norway to date.

FAEN –  Female Artistic Experiments Norway is initiated and organized by Zane Cerpina / TEKS – Trondheim Electronic Arts Centre in collaboration with Atelier Nord, PNEK, BEK, i/o/lab, Notam, FeLT and the book project Elektronisk kunst i Norge. Supported by Arts Council Norway, Oslo kommune, PNEK, Atelier Nord and TEKS.

Entire program here: https://faen.today/[:]