Paneldebatt om alternative støtteordninger til det visuelle kunstfeltet


Live streaming by Ustream

Dato: 5.mars 18-20
Kunstnernes Hus, Wergelandsvegen 17.

Arrangør: Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA) og NK Stor-Oslo
Link til Facebook

BOA og NK Stor-Oslo fortsetter debatten mandag 5. mars kl. 18-20 på Kunstnernes Hus, med en oppfølger fra møtet ”Gårsdagens og fremtidens GI- ordning” som ble holdt samme sted 8. februar.

Kulturdepartementet har siden høsten 2010 arbeidet med en stortingsmelding for visuell kunst. Det er den første av sitt slag og skal offentliggjøres innen påske 2012. Departementet har i denne forbindelsen varslet at dagens garantiinntektsordning vil bli endret.

Alternative løsninger til dagens stipend- og vederlagsordninger må derfor diskuteres for å ta de politiske signalene på alvor.
Innledningsvis presenteres Kunstnernettverkets alternative forslag til GI, samt MU-avtalen i Sverige. Hvordan kan de ulike alternativene skape bedre produksjonsvilkår for kunstnere på det visuelle kunstfeltet i Norge?

Deltakere i panelet:

Kjersti Stenseng, politisk rådgiver i Kulturdepartementet
Lise Stang Lund, styreleder i Norske Kunsthåndverkere
Anders Dahl Monsen, styreleder for Unge Kunstneres Samfund
Tonje Gjevjon, styreleder i Billedkunstnerne i Oslo og Akershus
Stein Nerland, styreleder for Buskerud Bildende Kunstnere

Velkommen!

Takk til Kunstnernes Hus som stiller med fasiliteter og Atelier Nord for kringkasting.

<< Tilbake