- Atelier Nord - https://ateliernord.no -

Manual for konstruksjon av en lyd som et middel for å utvikle sosial kontakt

Distribueres av Torpedo

Lørdag 9. april 2011

Atelier Nord lanserte publikasjonen Manual for the construction of a sound… på Torpedo med performance av Tao G. Vrhovec Sambolec og lydinstallasjon av de involverte kunstnerne.
Manual prosjektet [1] utforsker lyd og auditiv opplevelse som kunstneriske plattformer for sosiale samarbeid, urbane intervensjoner og stedsspesifikke undersøkelser.
Organisert som en kollektiv arbeidsgruppe, tok prosjektet sted i Oslo i september 2009 og presenterte workshops, aksjoner og installasjoner av seks kunstnere fra Europa og USA. Prosjektet søker å bruke lyd som et verktøy for å vurdere offentlige rom, som involverer stedsspesifikk forskning, performative handlinger og offentlig debatt.

Manual for the construction of a sound as a device to elaborate social connection
Redigert av Brandon LaBelle [2]
Publisert av Errant Bodies Press [3], Los Angeles/Berlin
ISBN: 978-0-9772594-8-9
Distribueres av DAP [4], New York, Les presses du réel [5], Frankrike & Torpedo [6], NorgeKunstneriske prosjekt |

Siri Austeen [7] (Norway) – “Hum of the Tram”
Brandon LaBelle [8] (USA) –“Diary of a Stranger”
Tao G. Vrhovec Sambolec [9] (Slovenia/Holland) – “Virtual Mirror – Sound”
å+k [10] (Åsa Ståhl & Kristina Lindström) (Sweden) –“Bike Circuit”
Jana Winderen [11] (Norway) – “Noise and Imagination”CD presentasjon—————————-Les mer [12] om prosjektet