Natalie Price Hafslund

Natalie Price Hafslund arbeidet med to nye videoer og en 3-kannals installasjon under sitt opphold i prosjektrommet, som varte fra 10. til 16 september 2019.