Oldiser – videoarbeider fra det forrige århundre

Per Teljer/Jannicke Låker
14.11-08.12.13
Atelier Nord ANX
The exhibition is open Thursday – Sunday from 12-17


Oldiser – videoarbeider fra det forrige århundre