Get
News

Om oss

Atelier Nord er en plattform for samtidskunst med fokus på mediekunst. Vi viser et skiftende program av utstillinger, videovisninger, performancer og workshops i visningsstedet vårt på Olaf Ryes plass i Oslo.

Vi ønsker å legge til rette for et godt produksjonsmiljø og tilbyr et studio for lyd- og billedredigering. I tillegg til visningsrommet vårt benyttes kontoret vårt i 3. etasje på Olaf Ryes plass 2 til kunstnersamtaler, videovisninger og mindre utstillingsprosjekter.

Atelier Nord mottar driftsstøtte fra Norsk kulturråd og støtte fra Kulturetaten Oslo Kommune i form av subsidisert leie. Vi er medlem av PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst).

Historikk

Atelier Nord ble opprettet av Anne Breivik og Reidar Rudjord i 1965 som et verksted for grafikk. Verkstedet ble en viktig base for kunstproduksjon i Oslo og spilte en avgjørende rolle for flere av grafikkens nestorer. I 1993 fikk verkstedet investeringsmidler fra Norsk Kulturråd for å opprette en data- og videoavdeling. Grafikkavdelingen ble nedlagt i 1998 og elektronisk kunst satt i fokus. Atelier Nord spilte en sentral rolle i etableringen av norsk videokunstproduksjon og var den første organisasjonen som arbeidet målrettet med nettkunst.

Fra 2003 startet en omlegging av Atelier Nord fra fokus på elektronisk kunst til å bli en base for såkalte ustabile kunstformer. Å vise og formidle mediekunst er hovedformålet til Atelier Nord i dag. Fra høsten 2011 ble virksomheten utvidet med et visningsrom på Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo. I 2017 flyttet også administrasjonen til samme adresse etter tilhold på Sagene og på Kunstnernes Hus. Dermed befinner både kontor, visningsrom og redigeringsrom seg i samme bygg. ORP 2 (Olaf Ryes plass 2) er en del av Oslo kommunes kulturbygg og rommer 18 kunstneratelier i tillegg til gjesteleilighet og kontorlokaler.

Anne Breivik
Kunstnerisk leder og grunnlegger 1965 – 1997

Kristin Bergaust
Kunstnerisk leder 1997 – 2001

Atle Barcley
Kunstnerisk leder 2001 – 2008

Lars Gustav Midbøe
Kunstnerisk leder 2008 – 2009

Ivar Smedstad
Kunstnerisk leder, 2009 – 2018

Ida Lykken Ghosh
Direktør, 2018 – nåværende

Ansatte

Ida Lykken Ghosh
Direktør
ida[a]ateliernord.no

Nicholas Norton
Informasjonsansvarlig
nicholas[a]ateliernord.no

Joakim Blattmann Moldestad
Utstillingskoordinator
joakim[a]ateliernord.no

Jiska Huizing
Produsent
jiska[a]ateliernord.no

Organisasjon

Atelier Nord er en privat, selveiende stiftelse. Daglig drift håndteres av direktør, informasjonsansvarlig og driftskoordinator ansatt på deltid. Øvrig hjelp hyres ved behov. 

Styret

Susanne Østby Sæther, styreleder. 
Kurator ved Henie Onstad kunstsenter, i styret siden 2009.

Jeremy Welsh, styremedlem. 
Kunstner og professor, i styret siden 2016.

Lars Mørch Finborud, styremedlem.
Forfatter og kurator, i styret fra 2017.

Charlotte Thiis-Evensen, styremedlem.
Billedkunstner og journalist, i styret siden 2010.

Bjørn Hatterud, varamedlem.
Kulturskribent, forfatter og kurator, i styret siden 2019.

Nicholas Norton, ansattes representant.
I styret siden 2017.

Joakim Blattmann, vara for ansattes representant.
I styret siden 2019.

Årsrappporter: