Get
News

Om oss

Atelier Nord er en plattform for samtidskunst med fokus på mediekunst. Vi viser et skiftende program av utstillinger, videovisninger, performancer og workshops i visningsstedet vårt på Olaf Ryes plass i Oslo.

Vi ønsker å legge til rette for et godt produksjonsmiljø og tilbyr et studio for lyd- og billedredigering. I tillegg til visningsrommet vårt benyttes kontoret vårt i 3. etasje på Olaf Ryes plass 2 til kunstnersamtaler, videovisninger og mindre utstillingsprosjekter.

Atelier Nord mottar driftsstøtte fra Norsk kulturråd og støtte fra Kulturetaten Oslo Kommune i form av subsidisert leie. Vi er medlem av PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst).

Historikk

Atelier Nord ble opprettet av Anne Breivik og Reidar Rudjord i 1965 som et verksted for grafikk. Verkstedet ble en viktig base for kunstproduksjon i Oslo og spilte en avgjørende rolle for flere av grafikkens nestorer. I 1993 fikk verkstedet investeringsmidler fra Norsk Kulturråd for å opprette en data- og videoavdeling. Grafikkavdelingen ble nedlagt i 1998 og elektronisk kunst satt i fokus. Atelier Nord spilte en sentral rolle i etableringen av norsk videokunstproduksjon og var den første organisasjonen som arbeidet målrettet med nettkunst.

Fra 2003 startet en omlegging av Atelier Nord fra fokus på elektronisk kunst til å bli en base for såkalte ustabile kunstformer. Å vise og formidle mediekunst er hovedformålet til Atelier Nord i dag. Fra høsten 2011 ble virksomheten utvidet med et visningsrom på Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo. I 2017 flyttet også administrasjonen til samme adresse etter tilhold på Sagene og på Kunstnernes Hus. Dermed befinner både kontor, visningsrom og redigeringsrom seg i samme bygg. ORP 2 (Olaf Ryes plass 2) er en del av Oslo kommunes kulturbygg og rommer 18 kunstneratelier i tillegg til gjesteleilighet og kontorlokaler.

Anne Breivik
Kunstnerisk leder og grunnlegger 1965 – 1997

Kristin Bergaust
Kunstnerisk leder, 1997 – 2001

Atle Barcley
Kunstnerisk leder, 2001 – 2008

Lars Gustav Midbøe
Kunstnerisk leder, 2008 – 2009

Ivar Smedstad
Kunstnerisk leder, 2009 – 2018

Ida Lykken Ghosh
Direktør, 2018 – nåværende

Ansatte

Ida Lykken Ghosh
Direktør
ida[a]ateliernord.no

Nicholas Norton
Informasjonsansvarlig
nicholas[a]ateliernord.no

Joakim Blattmann Moldestad
Utstillingskoordinator
joakim[a]ateliernord.no

Organisasjon

Atelier Nord er en selveiende stiftelse. Daglig drift håndteres av direktør, informasjonsansvarlig og driftskoordinator ansatt på deltid. Øvrig hjelp hentes ved behov. 

Styret

Anne Marthe Dyvi, styreleder.
Kunstner, i styret siden 2020.

Jeremy Welsh, styremedlem. 
Kunstner og professor, i styret siden 2016.

Lars Mørch Finborud, styremedlem.
Forfatter og kurator, i styret fra 2017.

Charlotte Thiis-Evensen, styremedlem.
Billedkunstner og journalist, i styret siden 2010.

Bjørn Hatterud, varamedlem.
Kulturskribent, forfatter og kurator, i styret siden 2019.

Joakim Blattmann Moldestad, ansattes representant.
I styret siden 2019.

Nicholas Norton, vara for ansattes representant.
I styret siden 2017.

Årsrappporter:

Personvernerklæring

Ved å besøke nettsiden vår ateliernord.no eller ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt aksepterer du at Atelier Nord behandler personopplysninger dine i henhold til denne personvernerklæringen og gjeldende lover om beskyttelse av personopplysninger. Vi håndterer personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, herunder EU-forordning 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR).

Med personopplysninger menes alle opplysninger som kan benyttes for å identifisere en person (fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse eller andre kontaktopplysninger).

Kontakt oss på office@ateliernord.no dersom du skulle du ønske å slette dine personopplysninger lagret hos oss.