Historie

I 1962 innledet Anne Breivik og Reidar Rudjord et samarbeid om et felles grafikkverksted i Oslo. I 1965 omdannet Anne Breivik dette til et åpent og internasjonalt orientert verksted for metallgrafikk etter modell av det kjente Atelier 17 i Paris, og i 1967 fikk verkstedet navnet Atelier Nord.

I 1993 fikk Atelier Nord investeringsmidler fra Norsk kulturråd for opprettelsen av data- og videoavdeling i tillegg til grafikken. Atelier Nord var da delt i tre avdelinger: grafikkverkstedet, dataavdelingen, og videoverkstedet med en animasjonsenhet. Senere ble det også opprettet en utstyrspark til utlån for kunstnere som ble betraktet som en egen avdeling. I tråd med Anne Breiviks tenkning var det ideen om å utforske og utfordre de nye elektroniske mediene ettersom de utviklet seg, som nå ble det nye bærende grunnlag for Atelier Nord som verksted og organisasjon.

Da Anne Breivik trakk seg tilbake i 1997 ble Kristin Bergaust ansatt som leder. I hennes periode frem til 2001 gjennomgikk Atelier Nord en betydelig omlegging av driften. Grafikkavdelingen ble nedlagt i 1998 i forbindelse med flytting til nytt lokale og digital kultur og elektronisk kunst ble hovedområde. Det internasjonale nettverksarbeidet ble intensivert blant annet gjennom opprettelsen av Network Interface for Cultural Exchange (NICE). Nasjonalt ble Produksjonsnettverket for elektronisk kunst (PNEK) etablert med Atelier Nord som administrativ base og Kristin Bergaust som interimstyrets leder. I Kristin Bergausts periode hadde Atelier Nord en sentral rolle i etableringen av norsk videokunst og var den første organisasjonen i Norge som drev målrettet arbeid i forhold til nettkunst. Hovedprosjektet internasjonalt i denne perioden var Oslo Presence.

Fra 2001 til 2007 var Atle Barcley leder. Fra 2001 ble tjenesteutvalget på serveren bygd ut og servertjenestene ble lansert internasjonalt. I 2003 startet en ny omlegging av Atelier Nord fra å være et verksted for elektronisk kunst til å bli en prosjektbase for ustabile kunstformer. I perioden 2005 til 2007 ble den betydeligste delen av ressursene brukt på internasjonale signalprosjekter. Prosjektene Generator.x i 2005, Interface and Society i 2006 og Urban InterfaceOslo i 2007 ble gjennomført i samarbeid med en rekke kunstinstitusjoner, enkeltpersoner og bedrifter. Disse prosjektene inneholdt utstillinger, konferanser, workshops, konserter, performance og tekstproduksjon.

I januar 2008 kom Lars Gustav Midbøe inn som daglig og kunstnerisk leder for Atelier Nord. Han ble ansatt i kraft av sin kompetanse i feltet med bakgrunn som prosjektleder og kunstnerisk intendant for biennalen Electrohype i Malmø, Sverige. Lars Gustav Midbøe la vekt på formidling til et bredere publikum gjennom utstilling, presentasjoner, kunstkritikk og diskusjon. Hovedtrekket i denne strategien var å flytte til nye lokaler i Kunstnernes Hus som er et viktig samlingspunkt for kunstnere og kunstopplevelser i Oslo. Midbøe fratrådte sin stilling 1. juli 2009.

Ivar Smedstad ble ansatt som daglig og kunstnerisk leder 1. august 2009. Smedstad kom til Atelier Nord fra stillingen som instituttleder og førsteamanuensis ved Kunstakademiet i Trondheim (NTNU). Han har bred internasjonal erfaring fra mediekunstfeltet og har hatt sitt virke ved bla. Electronic Arts Intermix, New York og Kunsthochschule für Medien, Köln. Smedstad ønsker å videreutvikle Atelier Nord som en prosjektbase for kunstnere samt og utvikle tjenestene for produksjon av video og lydkunst så vel som formidling av disse kunstformene. Beliggenheten i Kunstnernes Hus åpner for en bredere kontakt med publikum og flagger et ønske om å være tilstede i offentligheten. Smedstad håper å kunne samarbeide med Kunstnernes Hus og andre aktører om presentasjon av mediekunst samt å utvikle prosjektrommet til en viktig plattform og ressurs for produksjon og diskurs om nye kunstformer. Smestad fratrådte stillingen 1. august 2018.

Ida Lykken Ghosh ble ansatt som direktør fra høsten 2018. Ghosh har bred bakgrunn som produsent, kurator og kunstfaglig konsulent fra samtidskunstfeltet, med tyngdepunkt innenfor foto- og videokunst. Ghosh har blant annet arbeidet ved Fotogalleriet, Office for Contemporary Art Norway (OCA) og Lofoten International Art Festival (LIAF). De siste årene har hun virket i feltet for mediekunst, blant annet som prosjektkoordinator i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK), hvor hun hadde en sentral rolle i utviklingen av Videokunstarkivet.

Atelier Nord ANX har siden høsten 2011 vært visningsrom for egeniniterte og andre prosjekter. Atelier Nord ANX ligger på gatenivå i atelierhuset på Olaf Ryes plass 2 og leies av Oslo kommune ved Kulturetaten. Visningsrommet brukes til utstillinger, videovisninger produksjon og forskning.


Historie