Organisasjon

Atelier Nord er en privat, selveiende stiftelse. Daglig drift håndteres av daglig leder, kontorleder og en teknisk ansvarlig på deltidsengasjement. Til prosjekter engasjeres eksterne produsenter ved behov. Styret i Atelier Nord består av følgende personer:

  • Susanne Østby Sæther, styreleder (kurator, postdoktorstipendiat), i styret siden 2009
  • Jeremy Welsh (kunstner og professor), i styret siden 2016
  • Lars Mørch Finborud, (forfatter og kurator), i styret fra 2017
  • Charlotte Thiis-Evensen, (billedkunstner, journalist), i styret siden 2010
  • Mattias Härenstam, varamedlem (billedkunstner), i styret siden 2013

Atelier Nord mottar årlig driftsstøtte fra Norsk Kulturråd. Det søkes i tillegg om støtte til prosjektaktivitet fra andre kilder som for eksempel: Norsk Kulturråds diverse prosjektfond | Oslo kommune | Fritt Ord | KORO | Norsk filminstitutt, Goethe-Institut | Nordisk Kulturfond | Norske Kunsthåndverkere | UDI Atelier Nord er medlem i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) og jobber også ofte med andre samarbeidspartnere i prosjektene. Eksempler på nylige samarbeidspartnere: Ultima | Nationaltheatret | KHIO | KHIB | PNEK og PNEKs noder | Galleri 3,14 | SOFT galleri | Deichmanske bibliotek | Oslotrikken | Kunstnernes Hus m.fl.