Ressurser

Atelier Nord betjener et uformelt nettverk av konsulenter med kompetanse på ulike områder innen medieproduksjon. Listen over konsulenter finnes her.

Oversikt over tilgjengelig utstyr på Atelier Nord ANX finnes her.