Atelier Nord ANX: Open Call 2018

Atelier Nord ANX

Vinter 2016 lanserte vi en åpen utlysning for én av utstillingsperiodene i programmet til Atelier Nord ANX. Vi mottok 62 svært varierte søknader, flertallet av høy kvalitet. Basert på erfaringer fra 2016/2017 ønsker vi å videreføre ordningen.

Om Atelier Nord
Atelier Nord driver visningsrommet Atelier Nord ANX på Olaf Ryes plass 2 (ORP2) på Grünerløkka. Vi arbeider med kunst i nye medier, nye former og med nytt innhold – særlig innenfor teknologiintensiv kunst. Formålet med utlysningen av utstillingsplass er å bidra til å styrke mulighetene for å vise medieeksperimentelle, teknologidrevne kunstprosjekter.

Hvem kan søke?
Utstillingen er basert på åpen innsendelse, men prosjektet bør ligge innenfor medie-, lyd- eller videokunst-feltet. Søker må bo eller arbeide i Norge. Prosjekter som ikke er vist tidligere vil bli prioritert.

Hva skal søknaden inneholde?
• Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 3000 tegn)
• CV
• Dokumentasjon av tidligere prosjekter (PDF, lenker til websider og video)
• Enkelt produksjonsbudsjett/kostnadsoverslag.

Økonomiske vilkår
Atelier Nord betaler utstillingshonorar på kr. 5000,- og produksjonskostnader (inkludert frakt) inntil kr 10 000. Søker vil ha mulighet til å søke ytterlige midler gjennom Kulturrådet / Norsk kulturfond (frist 5. desember)

Søknadsfrist
1. november 2017, kl 12.00. Utstillingsperioden blir i mai/ juni 2018.

Jurymedlemmer
Ivar Smedstad, kunstnerisk leder, Atelier Nord
Ida Lykken Ghosh, kurator, Atelier Nord
Mattias Härenstam, kunstner og styremedlem
Synne Bull, kunstner

Nyttig informasjon
Plantegning, Atelier Nord ANX
Bilder av Atelier Nord ANX
Dokumentasjon fra årets utstilling, Here and Not

Spørsmål om søknaden?
Kontakt Atelier Nord på office@ateliernord.no eller 23060880.

Fristen for å søke har passert! Vi gleder oss til å se over søknader.