Vil du stille ut hos oss? Vi fortsetter ordningen med open call!

Open Call 2019

De siste to årene har vi lyst ut én av utstillingsperiodene i programmet til Atelier Nord ANX gjennom en open call ordning. Ved forrige søknadsrunde mottok vi 72 søknader, flertallet av svært høy kvalitet. Antallet søknader og erfaringene våre fra de to forrige utstillingsprosjektene, Here and Not og Vegetal Connections, gjør at vi ønsker at ordningen skal spille en viktig rolle i programmering vår fremover.

Om Atelier Nord
Atelier Nord driver visningsrommet Atelier Nord ANX på Olaf Ryes plass 2 (ORP2) på Grünerløkka. Vi arbeider med kunst i nye medier, nye former og med nytt innhold. Formålet med utlysningen av utstillingsplass er å bidra til å styrke mulighetene for å vise medieeksperimentelle, teknologidrevne kunstprosjekter.  

Hvem kan søke?
Utstillingen er basert på åpen innsendelse, men prosjektet bør ligge innenfor medie-, lyd- eller videokunst-feltet. Søker må bo eller arbeide i Norge. Prosjekter som ikke er vist tidligere vil bli prioritert.

Hva skal søknaden inneholde? 
• Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 3000 tegn)
• CV
• Dokumentasjon av tidligere prosjekter (PDF, lenker til websider og video)
• Enkelt produksjonsbudsjett/kostnadsoverslag.

Økonomiske vilkår
Atelier Nord betaler utstillingshonorar på NOK 10 000,- i tillegg til produksjonskostnader (inkludert frakt) inntil NOK 10 000. Søker vil ha mulighet til å søke ytterlige midler gjennom Kulturrådet / Norsk kulturfond (frist 4. desember)

Søknadsfrist
1. november 2018, kl 12.00. Utstillingsperioden blir i mai/ juni 2019. Juryens avgjørelse kunngjøres i midten av november.

Jurymedlemmer
Ida Lykken Ghosh, direktør, Atelier Nord
Mattias Härenstam, kunstner og styremedlem
Synne Bull, kunstner og PhD-stipendiat
Nicholas Norton, informasjonsansvarlig, Atelier Nord

 Nyttig informasjon
Plantegning, Atelier Nord ANX
Bilder av Atelier Nord ANX
Dokumentasjon fra tidligere open call-prosjekter, Here and Not og Vegetal Connections.

Spørsmål om søknaden?
Kontakt Atelier Nord på office@ateliernord.no eller 23060880.

Søknadsskjemaet finnes her!