Open Call – søk om utstillingsplass i 2020

Atelier Nord ANX
Atelier Nord ønsker søknader til vår årlige open call. Vi lyser ut én utstillingsperiode i mai/juni 2020 gjennom åpen innsending, hvor mottatte søknader vurderes av en jury. Dette er fjerde året på rad vi lyser ut utstillingsplass hos oss.

I fjor resulterte ordningen i Victoria Durnaks soloutstilling Familiearkitekten. Utstillingen tematiserte innvirkningen av elektronisk overvåkning på kjernefamilien, spesielt barn.

Om Atelier Nord
Atelier Nord er en plattform for samtidskunst med fokus på mediekunst. Vi viser et skiftende program utstillinger, videovisninger, performancer og workshops i visningsstedet vårt på Olaf Ryes plass i Oslo.

Hvem kan søke?
Utstillingen er basert på åpen innsendelse, men prosjektet bør ligge innenfor medie-, lyd- eller videokunst-feltet. Søker må bo eller arbeide i Norge. Prosjekter som ikke er vist tidligere vil bli prioritert.

Hva skal søknaden inneholde? 
• Kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 3000 tegn)
• CV
• Dokumentasjon av tidligere prosjekter (PDF, lenker til websider og video)
• Enkelt produksjonsbudsjett/kostnadsoverslag.

Økonomiske vilkår
Atelier Nord betaler et utstillingsvederlag på NOK 10 000,- i tillegg til produksjonskostnader (inkludert frakt) inntil NOK 10 000,-. Søker vil ha mulighet til å søke ytterlige midler gjennom Kulturrådet / Norsk kulturfond (frist 3. desember)

Søknadsfrist
1. november 2019, kl 13.00. Utstillingsperioden blir i mai/ juni 2020. Juryens avgjørelse ventes å være klar i midten av november.

Jurymedlemmer
Ida Lykken Ghosh, direktør, Atelier Nord
Synne Bull, kunstner og PhD-stipendiat
Bjørn Hatterud, kurator og kritiker
Nicholas Norton, informasjonsansvarlig, Atelier Nord

Nyttig informasjon
Plantegning, Atelier Nord
Bilder av Atelier Nord
Informasjon om utstillingene som tidligere har resultert av Open Call-ordningen:
Here and Not, Vegetal Connections og Familiearkitekten.

Spørsmål om søknaden?
Kontakt Atelier Nord på office@ateliernord.no eller 23060880.

Søknadsskjemaet finnes her!