Alexander Rishaug i samtale

Med Angus Carlyle

Velkommen til kunstnersamtale med Alexander Rishaug søndag 03.12 kl. 13.00. Samtalen ledes av kunstner og professor ved University of the Arts London Angus Carlyle og tar for seg forholdet mellom landskap, lyd og politikk i kunstnerskapet til Rishaug.

Arrangementet begynner med en gjennomlytting av Rishaug’s lydinstallasjon Transmission of the Unforeseen i galleriet, som vil vare i 35 minutter. Cirka 13.40 beveger vi oss til Atelier Nords kontor i tredje etasje for samtaledelen av arrangementet.

Alexander Rishaug er en kunstner og komponist bosatt i Oslo. Han er kjent for sin eksperimentelle tilnærming til skjæringspunktet mellom kunst, forskning og musikk. Han er spesielt opptatt av hvordan lyd og lytting kan gi innsikt i kreftene som endrer et gitt sted over tid. 

Angus Carlyle er kunstner og professor i lyd og landskap ved University of the Arts London. Carlyle studerte juss og har en mastergrad i politisk teori og en doktorgrad om betingelsene for vokalpolitisk utveksling. Praksisen hans veksler mellom en dokumentarisk impuls og en mer poetisk tilnærming, ofte med utgangspunkt i eksperimentell skriving og feltopptak.

Merk at bygningen er uten heis og at samtalen vil være på engelsk.