Get
News

Alexander Rishaug

Transmission of the Unforeseen

Dato: 03.11. – 10.12.23
Sted: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).
Åpningstider: Torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 12-17.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 02.11.23 fra 19:00.

I mange deler av verden, Norge inkludert, er det et uttalt politisk ønske om å forvandle gamle industrisamfunn til aktører i en desentralisert og global markedsøkonomi. Slik ønsker man å skape sårt tiltrengte arbeidsplasser og motvirke stagnering og fraflytting. 

Med utstillingen Transmission of the Unforeseen på Atelier Nord tar Alexander Rishaug for seg påvirkningen den spekulative dynamikken i de globale finansmarkedene har på det norske landskapet. I perioden 2018–2021 gjorde Rishaug en rekke lydopptak rundt i Norge med fokus på lydøkologi, landskapsutnyttelse og geopolitiske prosesser. I 2019 besøkte han den nå nedlagte Bitcoin-fabrikken Kryptovault i Dale i Hordaland. På tidspunktet bestod fabrikken av 2000 servere med mål om å utvide til 50 000, men eieren besluttet i 2022 å flytte virksomheten til Nord-Norge på grunn av høye strømpriser og synkende krypto-kurser.

Lydopptakene fra Bitcoin-fabrikken spilles av gjennom en installasjon bestående av en gruppe parabolantenner, slike som fremdeles er å finne på mange husvegger i distriktene. De er levninger etter en enveiskommuniserende kringkasting som i dag er erstattet av desentraliserte nettverk og internett. Parallelt med denne medieteknologiske utviklingen har forholdet mellom geografiske sentrum og periferier blitt vanskeligere å definere enn før. Har denne endringen påvirket hvordan storsamfunnet forholder seg til forbruk, ressursforvaltning og naturen? Rishaug er interessert i å undersøke hva aktiv lytting kan fortelle oss om menneskets plass i verden, vårt forhold til historien og mulige framtidsscenarier. Pauline Oliveros Deep Listening-metode, hvor lytting er en iboende empatisk og helbredende handling overfor verden, er en viktig inspirasjonskilde.

Alexander Rishaug (f. 1974, Oslo) er en kunstner og komponist bosatt i Oslo som er kjent for sin eksperimentelle tilnærming til skjæringspunktet mellom kunst, forskning og musikk. Rishaug har sin utdannelse fra Nordland kunst og filmfagskole i Kabelvåg (1991-1993), NTNU, Kunstakademiet i Trondheim (1996-2000) og har nylig avsluttet ett flerårig PhD -stipendiat innen Program for Kunstnerisk Forskning (PKU) ved Kunstakademiet, UiT Norges Arktiske Universitet. Nylige utstillinger inkluderer Conversations with Land på Lydgalleriet i Bergen og Midtfjellet Vindpark i Fitjar (2023); Dissolving Topographies, Tromsø Kunstforening (2021); In(side) the closet, In The Closet Gallery, Tromsø (2020). I 2020 ga Rishuag ut en dobbel LP-plate med lydopptak fra Høyblokka i regjeringskvartalet, Y–(59°54′54,76′′N 10°44′46,03′′Ø ), som del Oslo Biennalen.

Kuratert av Ida Lykken Ghosh og laget med støtte fra Kulturrådet og Oslo Kommune Kulturetaten.