Alexander Rishaug

Transmission of the Unforeseen

Dato: 03.11 – 10.12.23
Sted: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).
Åpningstider: Torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 12-17.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 02.11.23 fra 19:00.

I mange deler av verden, Norge inkludert, er det et uttalt politisk ønske om å forvandle gamle industrisamfunn til aktører i en desentralisert og global markedsøkonomi. Slik ønsker man å skape sårt tiltrengte arbeidsplasser og motvirke stagnering og fraflytting.

Med utstillingen Transmission of the Unforeseen på Atelier Nord tar Alexander Rishaug for seg påvirkningen den spekulative dynamikken i de globale finansmarkedene har på det norske landskapet. I perioden 2018–2021 gjorde Rishaug en rekke lydopptak rundt i Norge med fokus på lydøkologi, landskapsutnyttelse og geopolitiske prosesser. I 2019 besøkte han den nå nedlagte Bitcoin-fabrikken Kryptovault i Dale i Hordaland. På tidspunktet bestod fabrikken av 2000 servere med mål om å utvide til 50 000, men eieren besluttet i 2022 å flytte virksomheten til Nord-Norge på grunn av høye strømpriser og synkende krypto-kurser.

Lydopptakene fra Bitcoin-fabrikken spilles av gjennom en installasjon bestående av en gruppe parabolantenner, slike som fremdeles er å finne på mange husvegger i distriktene. De er levninger etter en enveiskommuniserende kringkasting som i dag er erstattet av desentraliserte nettverk og internett. Parallelt med denne medieteknologiske utviklingen har forholdet mellom geografiske sentrum og periferier blitt vanskeligere å definere enn før. Har denne endringen påvirket hvordan storsamfunnet forholder seg til forbruk, ressursforvaltning og naturen? Rishaug er interessert i å undersøke hva aktiv lytting kan fortelle oss om menneskets plass i verden, vårt forhold til historien og mulige framtidsscenarioer. Pauline Oliveros Deep Listening-metode, hvor lytting er en iboende empatisk og helbredende handling overfor verden, er en viktig inspirasjonskilde.

Alexander Rishaug (f. 1974) er en kunstner og komponist som er kjent for sin eksperimentelle tilnærming til skjæringspunktet mellom kunst, forskning og musikk. Rishaug har sin utdannelse fra Nordland kunst og filmfagskole i Kabelvåg (1991-1993), NTNU, Kunstakademiet i Trondheim (1996-2000) og har en PhD fra Program for Kunstnerisk Forskning (PKU) ved Kunstakademiet, UiT Norges Arktiske Universitet. Nylige utstillinger inkluderer Conversations with Land på Lydgalleriet i Bergen og Midtfjellet Vindpark i Fitjar (2023); Dissolving Topographies, Tromsø Kunstforening (2021); In(side) the closet, In The Closet Gallery, Tromsø (2020). I 2020 ga Rishuag ut en dobbel LP-plate med lydopptak fra Høyblokka i regjeringskvartalet, Y–(59°54′54,76′′N 10°44′46,03′′Ø ), som del av Oslobiennalen.

Kuratert av Ida Lykken Ghosh og laget med støtte fra Kulturrådet og Oslo Kommune Kulturetaten. Takk til Kyrre Heldal Karlsen for lysdesign, C.Nilsen Møbelverksted for snekkertjenester og Anna Näumann for assistanse.