Andreas Ervik

Hvorfor blir griser søte når de får på seg hatt?

Torsdag 08.06.23 kl 18:00 i galleriet. Utstillingen til Kristoffer Myskja kan sees i forkant av foredraget.

I dette foredraget vil Andreas Ervik knytte Kristoffer Myskjas utstilling «Failures in Automation» til en av de mest sentrale estetiske kategoriene for vår tid: søthet. Sosiale medier er fulle av videoer og bilder av søte dyr, og dyr har en årrekke vært sentrale karakterer i animasjon. Hva er søthet, hvordan fungerer det, og hvorfor er det blitt så viktig for oss? Og, ikke minst – hvorfor blir griser søte av å få på seg hatt? Dette er sentrale spørsmål som vil besvares her. Med kritiske perspektiver på konsumkultur, industrielt husdyrhold og kjæledyr tilbys nye perspektiver på dyrene vi fremstiller, underlegger oss og det dyret som mennesket, på tross av all vår teknologiske utvikling, forblir.

Andreas Ervik (f. 1987) er førstelektor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Ervik har doktorgrad i medievitenskap. Hans første bok Becoming Human Amid Diversions. Playful, Stupid, Cute and Funny Evolution, kom ut på Palgrave Macmillan i 2022. i boken undersøker Ervik distraksjoner i digital kultur, fra tanketom skrolling til søte dyr i sosiale medier, med perspektiver fra evolusjonsbiologi. Ervik er også kunstner, med en multimodal praksis som inkluderer alt fra bilder, musikk og video til stedsspesifikke installasjoner og worskhops. Luksusmerkevaren SANKE er et sentralt, pågående prosjekt. 

andreaservik.com
sankeofnorway.com