Anne Breiviks grafikksamling

I 2003 forærte Anne Breivik hele sin egen kunstsamling på om lag 1500 arbeider til Atelier Nord. På grunn av store kostnader forbundet med arkivering, lagring og formidling av samlingen måtte Atelier Nord gi avkall på den. Nå er samlingen overført til Trondheim kunstmuseum

Atelier Nord ønsker likevel å gi en liten oversikt over Anne Breivik og hennes arbeider. For ytterligere spørsmål om Anne Breiviks grafikk, ta kontakt med Trondheim kunstmuseum.

Anne Breivik og Atelier Nord
Anne Breivik ble født 1932 i Steinkjer. Etter å ha gått på kunstskoler i Trondheim og Oslo dro hun i 1960 til Paris, og kom inn ved det kjente grafikkverkstedet Atelier 17. Tre ting kom til å prege hennes liv etter oppholdet i Paris: hun lærte kobberstikkteknikken, hun fikk erfaringer fra et internasjonalt kunstnermiljø, og hun forsto hvordan man kunne etablere et lignende verksted i Norge. I 1962 innledet Anne Breivik og Reidar Rudjord et samarbeid om et felles grafikkverksted i Oslo. I 1965 omdannet Anne Breivik dette til et åpent og internasjonalt orientert verksted for metallgrafikk etter modell av Atelier 17, og i 1967 fikk verkstedet navnet Atelier Nord. Anne Breivik kom til å lede verkstedet alene i over 30 år. Flere hundre norske og utenlandske kunstnere arbeidet der gjennom årene. Selv er hun innkjøpt til en rekke internasjonale kunstsamlinger, og selvsagt også til de fleste større norske.

Teknikker
I alle år var det kobberstikk og etsning, og den karakteristiske teknikken med å bruke flere farger på samme plate (ofte kalt Hayterteknikken) som var hennes viktigste medium. En eksperimenterende og utforskende innstilling til teknikker og kunstneriske prosesser kjennetegner denne skolen i grafikk. Denne teknikken slo hun gjennom med, både nasjonalt og internasjonalt. Allerede i 1986 begynte hun å bruke datamaskin når hun laget bilder, og ble således en pioner i Norge også når det gjaldt elektronisk kunst. Det førte til at Atelier Nord etter hvert spesialiserte seg på kunst fremstilt med digitale medier. I dag er Atelier Nord helt viet de digitale mediene, og det har fortsatt en bred internasjonal forankring – helt i Anne Breiviks ånd.

Retning og motiver
Anne Breiviks motivkrets skiller seg fra sine samtidige norske kollegers. Mens mange laget abstraherte nærbilder av norske landskaper, popkunstinspirerte politiske bilder, eller helt nonfigurative komposisjoner, var hun opptatt av kosmos og menneskets erobring av universet. Hun så norske landskap gjennom asiatiske briller.

Anne Breivik – en kunstpolitiker
I en 15-års periode var hun aktiv som kunstpolitiker, først som leder av Norske Grafikere (der hun er dobbelt æresmedlem), senere som nestleder i Norsk kulturråd i åtte år. Hun har mye av æren for de store fremskritt som ble gjort for å etablere nye støtteordninger for kunstnere og for kunstnerstyrt formidling i denne perioden.