Anti VJ Presentasjon

onsdag 19.01.11, kl.19:00
gratis, åpen for alle interesserte
Atelier Nord prosjektrom.
AntiVJ er et kollektiv av europeiske kunstnere hvis arbeid fokuserer på bruk av projisert lys og dets innflytelse på vår iakttakelsesevne og oppfatningsevne.
Ved bruk av nyskapende og spesialutviklede teknikker presenterer AntiVJ performanser og installasjoner som skaper nye visuelle rom og utfordrer publikums sanser og perspektiv. Joanie Lemercier og Simon Geilfus vil demonstrere og presentere to aspekter av AntiVJs arbeid.