Åpning av Atelier Nord anneks

Atelier Nords nye produksjon og visningsrom for kunst - ANX

Olaf Ryes plass 2,

Oslo Kulturnatt,
fredag 16. september 2011

Offisiell åpning ved byrådsleder Torger Ødegaard kl. 20:00

Live video og mapping projeksjoner av

Haraldur Karlsson
HC Gilje
Oda Hveem
Ove Dahl


DJ og enkel servering

ANX er Atelier Nords visningsrom for mediekunst Vi vil presentere kontinuerlig skiftende utstillinger, videovisninger, egen initierte prosjekter og samarbeider med nasjonale og internasjonale kunstnere, institusjoner og gallerier.

ANX skal være en plattform for visning og produksjon av samtidskunst, og søker gjennom utstillinger, workshops, seminar, foredrag og presentasjoner å danne et mangfoldig kulturlandskap av kunstnere og andre kulturaktører for å styrke kunnskapen om og opplevelsen av nye uttrykk og medier.

Med 18 atelier, en gjesteleilighet og utstillingslokale har Kulturetaten i Oslo etablert en ny kulturarena i Olaf Ryes plass 2. Atelier Nord fikk tilslag på sin søknad om å drifte utstillingsvirksomheten i første etasje og Kulturetaten har også lagt til rette for to gjesteatelier i dette lokalet.