Astrid E. Bang

TEKSTLIG TRANSFORMASJON

16.04.1012 – 22.04.2012


Prosjektet er et samarbeid med samtidsdanser Cecilie Lindemann Steen. Med utgangspunkt i et dikt av Hanne Mari Førland, har vi utforsket hvordan temaer og meningsinnhold fra teksten videreutvikles og transformeres i en filmproduksjonsprosess som baserer seg på visuelle virkemidler, bevegelser og kroppsspråk.

http://vimeo.com/33928797
http://www.aebang.com