Atelier Nord inviterer til dialogmøte om nye muligheter for distribusjon, formidling og arkivering av videokunst

PNEK har nylig avsluttet et treårig pilotprosjekt (2012 – 2015) med målsetning om å etablere et nasjonalt videokunstarkiv. En betaversjon av et digitalt arkiv over norsk videokunst er nå online og tilgjengelig for både institusjonelle og uavhengige aktører innen kunstfeltet, men det finnes fortsatt flere ubesvarte spørsmål knyttet til hvordan arkivet best kan benyttes i fremtiden.

Parallelt med utviklingen av videokunstarkivet har Atelier Nord drevet pilotprosjektet Vis Videokunst! med målsetning å etablere et nasjonalt nettverk for visning og formidling av norsk videokunst til et bredt publikum. Gjennom praktisk erfaring med visningsturneer, debatter og filmfestivaler, inkludert tverrfaglige møter med filmbransjen, har Atelier Nord erfart at det fortsatt finnes mange utfordringer knyttet til distribusjon, honorarer og arkivering av videokunst – området hvor videokunstarkivet potensielt kan være en utslagsgivende faktor i fremtidige løsninger.

  • Videokunstarkivet åpner for mange nye muligheter – hvordan kan arkivet benyttes av kuratorer og produsenter?
  • Hva må til for å sikre videokunstarkivet som et relevant verktøy for fremtidig kunsthistorisk forskning?
  • Kan arkivet brukes til å nå ut til et bredere publikum, og hvilke nettverk for distribusjon er det i så fall naturlig å bruke?
  • Hvordan kan vi etablere en distribusjonsform som ivaretar kunstnernes økonomiske og opphavsrettslige rettigheter?
  • Tilpasset formidling er viktig for å nå ut til et bredere publikum – Hvordan kan videokunst best formidles og hvordan skal vi sikre kvalitet, kompetanse og økonomi?

Vi ønsker aktører fra film- og billedkunstfeltet velkommen til å bidra og uveksle erfaringer rundt distribusjon, formidling og arkivering av bevegelige bilder.

NB! Deltagelse krever (gratis) registrering. Vennligst registrer deg her.


Program

Kl 10-10:15 Kaffe og registrering

Kl 10:15-10:35 Introduksjon av Vis Videokunst! ved Ivar Smedstad og Nina Toft

Kl 10.40-11:00 Introduksjon av Videokunstarkivet ved Per Platou

11:00-11:10 kaffepause

Kl 11:15-12:30 Innlegg fra deltagere

Kl 12:30-13:15 Lunsj

Kl 13:15:15 Introduksjon av moderator, åpent dialogmøte

Deltagere:

Norsk Filmkubb Forbund ved Chloé Faulkner

Atopia ved Kunstnerisk leder Farhad Kalantary

Norsk Filminstituttt ved Kurator for Cinemateket Kjell Runar Jenssen

Den Kulturelle Skolesekken Buskerud ved Produsentansvarlig Film Mette Indrehus produsentansvarlig Film og Produsentansvarlig visuell kunst Andor Roksvåg

Kulturrådet ved Tom Klev og Birgit Bærøe, seksjon for visuell kunst

VideoArtTV ved Kurator Daniella Arriado

Atelier Nord ved Kunstnerisk leder Ivar Smedstad og Produsent og kurator Nina Toft

Videokunstakrivet ved Prosjektleder Per Platou