Atelier Nord søker direktør

Atelier Nord søker en direktør som kan lede organisasjonen inn i sin neste fase.

Som en arena for både utstillingsvirksomhet og produksjon, har Atelier Nord støttet kunstnere som arbeider med nye medier i snart seksti år. Organisasjonen har vært avgjørende for utviklingen av fagfeltene lydkunst, bevegelige bilder og digital kunstpraksis i Norge, og har et aktivt publikum.

Vi ser etter en leder som kan videreutvikle Atelier Nord, ivareta stedets rike historie og artikulere svar på viktige spørsmål som: Hva skal Atelier Nord være? Hvilke praksiser, formater, temaer og publikumsgrupper skal vi utvikle? Hvordan skal vi finne balansen mellom vilje, evne, finansiering og kapasitet? Og hvilke partnere, lokalt eller internasjonalt, bør vi knytte oss til for å nå våre mål?

Som Atelier Nords øverste leder er du ansvarlig for å videreføre den profesjonaliseringen som organisasjonen har vært gjennom, samt lede den inn i en ny fase. Atelier Nords tradisjon for å vise vei og gå i nye retninger er noe vi ønsker at vår nye leder skal utforske i et 4-årig åremål. 

For å lykkes i denne rollen, må du kombinere din kunstfaglige visjon med detaljforståelsen som kreves for å lede og bygge en liten organisasjon. Sammen med et dedikert og kunnskapsrikt team vil du bidra til å utvikle et sterkt fellesskap. Et erfarent styre støtter deg i oppdraget, men du må være i stand til å jobbe selvstendig og stake ut kursen. For å oppnå et bærekraftig visnings- og produksjonssted, er det avgjørende at du har en tydelig visjon for hva og hvordan Atelier Nord skal prioritere i kommende periode.

Om Atelier Nord

Formålet til stiftelsen Atelier Nord er å styrke produksjon og formidling av mediekunst og beslektede kunstformer, og være en relevant bidragsyter til et kritisk offentlig ordskifte.

Atelier Nord viser og støtter nye og etablerte kunstnere gjennom å tilby produksjonsfasiliteter, utstillingsplasser og åpne utlysninger for prosjekter som utfordrer et vitebegjærlig og mangfoldig publikum. Vår historie startet med grafisk verksted i 1967, og i 1993 fikk verkstedet investeringsmidler fra Norsk Kulturråd for å opprette en ‘data- og videoavdeling’. I snart seksti år på ulike adresser har Atelier Nord gjennom kunstnere, samarbeidspartnere og ansatte utviklet scenen for den mediebaserte kunsten; lydkunst, videokunst og andre uttrykk, som vi kjenner i dag. Visnings- og produksjonsstedet Atelier Nord holder til på Grünerløkka i Oslo.

Atelier Nord har stor takhøyde og skal være en inkluderende institusjon med rom for eksperimentelle uttrykk så vel som mer etablerte prosjekter og kunstnere. Vi skal legge til rette for gode og trygge arbeidsforhold for de vi jobber med; kunstnere, samarbeidspartnere og ansatte, vise ulike stemmer og uttrykk og skape møteplasser for et mangfoldig publikum.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle en tydelig form og retning for Atelier Nord de neste fire årene i takt med våre verdier                                                                                 
 • Utarbeide Atelier Nords kunstneriske program, prosjekter og relaterte aktiviteter i samarbeid med ansatte og eksterne partnere
 • Økonomistyring og personalansvar for et engasjert og kompetent team
 • Publikumsutvikling
 • Kontakt med tilskuddspartnere
 • Representere Atelier Nord i relevante sammenhenger nasjonalt og internasjonalt
 • Orientere og sparre med et engasjert styre som er arbeidsgiver og støtte

Kvalifikasjoner

Søker må

 • Kunne identifisere seg med og forplikte seg til Atelier Nords verdier og holdninger 
 • Kunne vise til solid kunnskap om norsk kunst– og kulturliv 
 • Kunne vise til solid erfaring med søknadsskriving, dialog med bevilgende myndigheter og kunnskap om relevante støtteordninger 
 • Ha dokumenterbar erfaring med prosjektledelse
 • Ha god orden og økonomisk forståelse, og vise til erfaring med budsjettering og regnskapsføring.
 • Være empatisk og trygg i rollen som arbeidsgiver
 • Ha mye energi og utviklingsevne
 • Kunne vise til relevant kompetanse for å drive og utvikle et produksjons- og visningssted for kunst (lyd-, bilde-, media-, video- og flermedial- kunst)
 • Ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk/skandinavisk og engelsk

Det er ønskelig

 • At søker har erfaring med å utvikle og lede en kulturinstitusjon
 • At søker har ledet, utviklet og gjennomført kuratoriske prosjekter 

Personlige egenskaper

 • Empatisk og trygg
 • Stor arbeidskapasitet
 • Selvstendig
 • Positiv
 • Tydelig

Søknaden må inneholde

 • CV med 3 referanser
 • Søknadsbrev
 • En kortfattet skisse på hvordan du vil styre Atelier Nord inn i fremtiden
 • Attester og vitnemål på forespørsel / ved eventuelt intervju 

Aktuelle kandidater vil inviteres til førstegangsintervju i uke 22, og bes være tilgjengelige i denne perioden. 

Alle søknader behandles konfidensielt.

Nøkkelinformasjon

En spennende og utviklende lederrolle i en av Norges viktigste arenaer for ny kunst. Stor tillit og handlingsfrihet, samt rom for utforsking av ideer og ulike former for formidling.

Stillingsprosent: Åremålsstilling med varighet på 4 år, med mulighet for fornyelse.

100% stillingsbrøk.

Lønn: Ltr. 65 – Ltr. 68 ( Statens lønnstrinn 2023)

Tiltredelse: Snarest eller etter avtale.

Søknadsfrist: 26.03.2024.

Søknad sendes til stilling@ateliernord.no med alle dokumenter i én PDF.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med styreleder Anne Marthe Dyvi på annemarthesin(at)gmail.com.