Atelier Nord søker kunstnerisk leder

Atelier Nord søker en faglig sterk, engasjert og tydelig leder med visjoner for hvordan organisasjonen kan utvikles i tiden fremover. Som virksomhetens øverste operative leder vil du være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av vårt kunstneriske program og aktiviteter, og inneha det daglige driftsmessige og økonomiske ansvaret for Atelier Nord og Atelier Nord ANX.

Stillingen er svært selvstendig og gir stort rom for faglig utvikling. Rett kandidat vil få mulighet til å sette sitt kunstfaglige preg på utstillingsvirksomheten og bidra til synliggjøringen av Atelier Nords rolle i kunstfeltet. Vedkommende må ha god kjennskap til mediekunstens historie og samtidige praksis, relevant administrativ erfaring og en bred forståelse for virksomheten. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kunstnerisk leder har personalansvar for Atelier Nord og Atelier Nord ANXs ansatte, som består av administrativ leder, informasjonsansvarlig, utstillingskoordinator og gallerivakter. Stillingen rapporterer til styret.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for utarbeiding av Atelier Nords kunstneriske program, prosjekter og relaterte aktiviteter
 • Finansiering av drift og prosjekter
 • Økonomistyring av stiftelsen
 • Ansvar for strategisk videreutvikling av Atelier Nord
 • Personalansvar
 • Kontakt med tilskuddspartnere
 • Representere Atelier Nord i relevante sammenhenger nasjonalt og internasjonalt


Kvalifikasjoner og egenskaper som vektlegges:

 • Kunstfaglig og kuratorisk kompetanse, ideelt sett med høyere utdannelse på området
 • Bred kjennskap til mediekunstens historie og samtidige praksis
 • Erfaring fra ledelse og administrasjon av kunst- eller kulturorganisasjon
 • Selvstendig, nytenkende og med sterk gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner og evne til å motivere og inspirere medarbeidere
 • Erfaring med offentlige tilskuddspartnere og god forståelse av offentlige støtteordninger og kulturpolitikk
 • Godt utviklet nettverk på mediekunst- og kunstfeltet; nasjonalt, nordisk og internasjonaltStillingen er en 3-årig åremålsstilling med mulighet for forlengelse

Stillingsprosent: 100%
Lønn: Ltr. 56–61
Søknadsfrist: 20.04.2018
Tiltredelse: august 2018

Om Atelier Nord:
Stiftelsen Atelier Nord er en plattform for produksjon, visning og koordinering av prosjekter innenfor mediekunst.  Etter opprettelsen som grafikkverksted i 1967 har Atelier Nord gjennomgått flere endringer, og er i dag innrettet mot mediekunst i bred forstand. Atelier Nords målsetning er å arbeide for at mediekunsten har gode produksjonsforhold, distribusjonskanaler og visningsforhold, samt å øke forståelsen for disse kunstformene og å styrke en kritisk offentlig samtale på feltet.

Atelier Nord ANX er Atelier Nords visningsrom siden 2011. I tillegg til utstillinger med norske og internasjonale kunstnere presenteres her videovisninger, workshops, konserter og konferanser, samt andre aktiviteter. Atelier Nord forvalter et prosjektrom der kunstnere etter søknad kan arbeide med produksjon. Atelier Nords kontorer og visningsrommet Atelier Nord ANX er samlokalisert på Olaf Ryes plass 2 i Oslo. Atelier Nord er organisert som en stiftelse, og drives i hovedsak med driftsstøtte fra Kulturrådet.

Spørsmål rettes til styreleder Susanne Østby Sæther, tlf. 92406932
Søknad sendes til stilling@ateliernord.no

Søknaden skal inkludere følgende:

 • Kortfattet søknad
 • Motivasjonsbrev som inneholder ideer om hvordan Atelier Nord kan videreutvikles, maks. 400 ord
 • CV
 • Tre referanser