Atelier Nord søker kurator

 • 1 års engasjement med mulighet til forlengelse
 • Fleksibel 50 – 60% stilling

Atelier Nord søker kurator i ett års engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingens hovedoppgaver vil være utarbeidelse av utstillinger og faglig program, formidling og noe produsentoppgaver. Du vil bli en viktig del av Atelier Nords team som består av leder/ direktør, informasjonsansvarlig, utstillingskoordinator samt gallerivakter. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Om stillingen

 • Ansvar for planlegging, utvikling og gjennomføring av utstillinger, konserter, seminar og øvrige aktiviteter i samarbeid med Atelier Nords direktør og øvrige team
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av formidlingsaktiviteter knyttet til det kunstneriske programmet sammen med teamet.
 • Bistå med søknadsskriving, budsjettering og utvikling av formidlingsstrategier og langsiktig planlegging.

Stillingen er nyopprettet med gode utviklingsmuligheter for rett kandidat, og skal gi rom for faglig utvikling og fordypning. Du vil få mulighet til å utvikle og sette ditt preg på Atelier Nords program og videreutvikling. Vi tilbyr en fleksibel og dynamisk arbeidshverdag med arbeidsplass sentralt på Grünerløkka i Oslo.

Kurator rapporterer til leder/ direktør som har det overordnede ansvaret for kunstnerisk programmering. Atelier Nord er en liten organisasjon med allsidige oppgaver, og alle ansatte må være forberedt på forefallende arbeid av mange slag.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen kunstfag/ kunsthistorie/ kuratorutdanning (relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet)
 • God kjennskap til og interesse for mediekunst
 • Relevant erfaring fra galleri, museum eller kulturprosjektledelse
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring med søknadsskriving og budsjettering
 • Initiativrik

Om Atelier Nord
Atelier Nords målsetning er å skape gode produksjons- og visningsforhold for mediekunst, samt å styrke en kritisk offentlig samtale om feltet.

Atelier Nord ANX er Atelier Nords visningsrom siden 2011. Her arrangerer vi utstillinger med norske og internasjonale kunstnere, videovisninger, workshops, konserter, seminar og andre aktiviteter. Atelier Nord forvalter et redigeringsrom der kunstnere etter søknad kan arbeide med produksjon. Atelier Nords kontorer, redigeringsrom og visningsrommet Atelier Nord ANX er samlokalisert på Olaf Ryes plass 2 i Oslo. Atelier Nord er organisert som en stiftelse og drives i hovedsak med driftsstøtte fra Kulturrådet.

Vi kan tilby en fleksibel jobb i et dynamisk miljø i et hus som ved siden av Atelier Nord rommer i hovedsak kunstneratelier, midt på Grünerløkka i Oslo.

Stillingsprosent: 50 – 60%

Lønn: Ltr. 44 – 52 etter statens lønnsregulativ

Tiltredelse januar 2019, eller etter avtale

Søknadsfrist 01.11. 2018

Spørsmål om stillingen kan rettes til leder/ direktør Ida Lykken Ghosh: tlf. 23060880/ 45230701 ida@ateliernord.no

Søknad med CV og referanser sendes til stilling@ateliernord.no