Get
News

BEND IT

09.06. – 26.06.2022

Sara Korshøj Christensen, A K Dolven, Sunil Gupta, Ann-Elise Pettersen Hyndøy, Louisa Minkin, ALBUM (Elise Storsveen & Eline Mugaas), SASUSU Radio, Marin Håskjold, Niels Munk Plum, Anette Gellein, Herman Breda Enkerud og Una Mathiesen Gjerde.

BEND IT
er en feiring av skeiv kunst i form av en utstilling og konserter som rommer billedkunst, performance og musikk. Med skeiv kunst mener vi kunst som bryter med normer for kjønn, seksualitet og identitet. Ofte rommer denne kunsten perspektiver som har blitt oversett og marginalisert.

Gjennom skråblikk på skeiv kunst nå og fra fortiden, viser BEND IT hvordan kunstnere med ulike bakgrunner har vært pådrivere for dagens debatter om mangfold og representasjon. Skeiv kunst og kultur er et globalt fenomen, og BEND IT omfatter bidrag fra kunstnere fra Norge og Europa og kunstnere med tilknytning til det globale sør. Nasjonale og internasjonale perspektiver møter hverandre i en dialog som vekter spontanitet, motsetninger og sammenfall. BEND IT drar veksel på å være pop-up og fest med fokus på åpenhet, mangfold, elastisitet rundt kjønn- og kjønnsuttrykk og humor.

BEND IT er produsert av Atelier Nord i samarbeid med Grünerløkka Lufthavn / MIR og er kuratert av kunstner Kjetil Berge og Atelier Nords direktør Ida Lykken Ghosh.

Utstillingen er del av Skeivt kulturår og er støttet av Fritt Ord og Oslo kommune, kulturetaten. Skeivt kulturår er en markering av 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av homofili i Norge.

Fullstendig program for BEND IT annonseres i mai.