Get
News

Birgitte Sigmundstad

Hva vi snakker om når vi snakker om krigen

Utstillingens tittelarbeid er en film som følger klasse 9C på Skullerud ungdomsskole i det de lærer om nazismens fremmarsj, Quislings statskupp, nazistenes systematiske drap på jødene, samt norsk motstand mot den tyske okkupasjonen. Ved å vise til at dokumentar- og spillefilm benyttes aktivt i undervisningen, undersøker Sigmundstads film i hvilken grad vår oppfatningen av krigen er forhåndsmediert.

Utstillingen vil få et musealt preg og skal bygges opp rundt flere gjenstander, bilder og filmer som omhandler krigen og krigens ettertid.