Carsten Aniksdal

ANIMERT PORTRETT

12.03.2012 – 19.03.2012

er et portrettprosjekt der opplevelsen av et øyeblikk utforskes. Ved å komprimere et tidsrom ved hjelp av animering av enkeltbilder oppnås det en økt intensitet i møte med portrettet. Gjennom denne sjangerblandingen (video + stillbilder) ønsker Aniksdal å oppnå en ny og annerledes måte å betrakte portrettet på. Gammel teknikk fra portrettfotografering og stereoskopi kombineres med bruk av digitalfotografering og videoanimasjon – tredimensjonalt i et todimensjonalt rom.

www.carstenaniksdal.com