CPC

Vi er glade for å kunne meddele at vi har mottatt midler fra UDI til et av våre hovedprosjekter Creating Public Communities (CpC).

Tildelingen på 280.000,- NOK gjør det mulig for oss å tilby 8 informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kurs for enslige mindreårige asylsøkere i løpet av sommeren og høsten. Hittil i år har vi holdt et kurs for Brenneriveien asylmottak og denne uken holdes et kurs for Nesbyen asylmottak.

Parallellt med kursvirksomheten følger dokumentarprosjektet Points of View. Points of View er deltakerforfattede dokumentariske fortellinger av enslige mindreårige asylsøkere. Workshopdeltakere får opplæring i bruk av digitale medier, foto og video, og forfatter selv sine historier. Sluttresultatet vil bli et flerstemt dokumentarprosjekt som publiseres på prosjektets internettside http://cpcproject.net og andre utvalgte offentlige areanaer.

For mer informasjon | www.ateliernord.no/cpc