Diary of an Imaginary Egyptian

Bokspresentasjon ved kunstner og forfatter Brandon LaBelle,
Atelier Nord ANX, 09.03.2013 kl. 19.30.

“A Diary of an Imaginary Egyptian” er preget av en trang til å løse opp i kløften mellom øst og vest, amerikaner og araber, og å stille spørsmål ved strukturer og måter å være politisk på. Boken er skrevet mellom februar og juni 2011, og fungerer som en dagbok med betraktninger rundt intensiteten i hendelsene rundt om i verden på den tiden. Brandon LaBelle er kunstner, forfatter og teoretiker. Han er nå professor ved Kunstakademiet i Bergen og redaktør av Errant Bodies Press. Les mer.
Velkommen til bokpresentasjonen.