Get
News

Diary of an Imaginary Egyptian

Bokspresentasjon ved kunstner og forfatter Brandon LaBelle,
Atelier Nord ANX, 09.03.2013 kl. 19.30.

“A Diary of an Imaginary Egyptian” er preget av en trang til å løse opp i kløften mellom øst og vest, amerikaner og araber, og å stille spørsmål ved strukturer og måter å være politisk på. Boken er skrevet mellom februar og juni 2011, og fungerer som en dagbok med betraktninger rundt intensiteten i hendelsene rundt om i verden på den tiden. Brandon LaBelle er kunstner, forfatter og teoretiker. Han er nå professor ved Kunstakademiet i Bergen og redaktør av Errant Bodies Press. Les mer.
Velkommen til bokpresentasjonen.