Elizabeth&June

20. – 26. juni Som et ledd i en øvings og forskningsperiode vil Elizabeth&June bruke prosjektrommet til å videreutvikle og eksperimentere med deres nyeste prosjekt, en hybrid mellom teater og billedkunst, utformet som en cabaret i collageform.

Intensjonen deres er å forske i hva som oppstår i spenningsfeltet mellom teater og billedkunst, gjennom å sammenstille diskursene.
Dette innebærer blant annet å kombinere videoprojeksjon med scenisk opptreden, der et lerret med levende bakgrunn (som scenografi) skildrer universet og landskapene gjennom forestillingen.

Elizabeth&June er en billedkunst-skuespillerduo bestående av skuespiller June Kristiansen, utdannet ved The Russian Academy of Theatre, avd Århus, Danmark og Elisabeth Kjellesvik, utdannet ved Kunstaakdemiet i Trondheim.

http://elisabethkjellesvik.com/http://junekristiansen.vpweb.no/

foto | Elizabeth&June