Finissage og kunstnersamtale: HC Gilje

Stil from HC Gilje, Barents (mare incognitum), 2015.

Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng Sofienberggt.)
18.02.18 kl. 14.

Velkommen til finissage og kunstnersamtale på Atelier Nord ANX søndag 18.02.18 kl. 14.

Finissagen innledes med en kort presentasjon hvor HC Gilje forteller om utstillingen vision in motion med utgangspunkt i hans flerårige prosjekt Conversations With Spaces. Den vil bli etterfulgt av en samtale om utstillingen mellom Gilje og Synne Tollerud Bull, kunstner og PhD-stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.

vision in motion – art of living on a damaged planet viser HC Gilje videoarbeider som undersøker menneskets innvirkning og plass i verden. Plast, havet og skogen erfares fra uvante perspektiver ved hjelp av et mikroskop, et roterende kamera og laserscanningteknikken LIDAR. Hver innretning er modifisert eller spesialbygget med tanke på én bevegelse – vertikal forskyvning, rotasjon og kretsløp.

HC Gilje arbeider med installasjon, performance og eksperimentell video. Over en tiårsperiode har Gilje utforsket hvordan flyktige medier – lyd, projeksjoner, lys og bevegelse – kan forandre og aktivisere et rom.

Synne Tollerud Bull er en kunstner som arbeider sammen med Dragan Miletic under navnet Bull.Miletic. Hun er for tiden PhD-stipendiat Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.