Foredrag: Kunst og Økologi

I løpet av våren 2015 vil Green Artists.no avholde en foredragrekke på Atelier Nord ANX.

Det første foredraget har tittelen Kunst og økologi og vil finne sted på Atelier Nord ANX onsdag 28.01.15 kl. 19. Med foredraget ønsker Green Artists.no å rette søkelyset på noen aktører som arbeider med miljø og økologi som sitt overordnede tema. Foredraget er gratis og åpent for alle.

Jordens økologiske krise fyller spaltemeter på spaltemeter i mediene. Forfattere, arkitekter, designere og ingeniører har forlengst kastet seg på den grønne bølgen. Hvordan ser dette engasjementet ut i det visuelle kunstfeltet? Finnes det en egen genre som kan kalles øko-kunst, som vi nå ser en bølge av i øko-skjønnlitteratur og film?

Det eksistensielle alvoret klimakrisen forespeiler er noe flere og flere kunstnere griper tak i, uten å nødvendigvis kalle seg “økokunstner.” Feltet er stort og mangefasettert. I de siste årene har vi sett at mange jobber med prosjekter og utstillinger som relaterer seg til miljø og økologi. Kunstneriske uttrykksformer som anvendes er ofte tverrfaglige og genreoverskridende, der kunnskapsformidling er viktig. Ofte anvendes ulike former for dokumentasjon. Samarbeid med forskere forekommer i flere prosjekter. Land-art, installasjonskunst, relasjonelle prosjekter, materialbasert kunst, foto og videokunst er fremtredende og uttrykkene varierer mellom poetisk dvelende til politisk aktivisme.

Green Artists.no ble opprettet av en rekke billedkunstnere som på ulike måter er opptatt av etisk forvaltning av naturressurser. Tanken med Green Artists.no er at medlemmene og ulike samarbeidspartnere skal fylle prosjektet med innhold. Grenn Artists.no ønsker å være en åpen plattform for nettverk, samarbeid og kunnskapsutveksling innenfor feltet.

Mer informasjon om programmet og de ulike foredragsholderne finnes her