Haptosonics

Teknologiske tekstiler
Kan tekstiler føle? Kan berøring av tekstiler bli til musikk?

Utstilling på Atelier Nord ANX
10. – 27. oktober 2013
Åpningstider: torsdag – søndag fra kl. 12 – 17.

Kunstnere: Zane Berzina, Jackson Tan, Maurin Donneaud, Vincent Roudaut, Anna Biro, Luke Fischbeck, Hillevi Munthe, Elisabeth Schimana, Tincuta Heinzel.

Program på Atelier Nord ANX, 10. oktober 2013
kl 14.00 Artist Talk med alle kunstnerne og konsert med Elisabeth Schimana (AT)
Kl 19.00 Åpning og konsert med Luke Fischbeck (US) og XY Interaction. (FR)

Omvisning under Haptosonics-utstillingen:
søndag 20. og 27. oktober fra kl. 14-14.30. (gratis)
Skoleklasser etter avtale, 30-45 minutter (gratis)
Send mail for avtale til marit@ateliernord.no

De interaktive arbeidene presenterer en bredde I et smalt felt: teknologi, lyd og tekstil. Dette er en internasjonal utstilling med aktive kunstnere som aktualiserer seg ved å jobbe med “touch” og taktilitet som er blitt en stor del av de flestes hverdag med ny teknologi.

Utstillingen Haptosonic er et forlenget resultat av prosjektet Soft Technology som startet og ble initiert av Hillevi Munthe i 2010 og som har pågått til dags dato med utadrettet virksomhet i form av utstillinger, ulike workshops og verkproduksjon.