HC Gilje «vision in motion»

HC Gilje – Entangled (2018)

Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng Sofienberggt.)
19.01 – 18.02.18
torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 18 januar 2018 fra kl. 19.

I vision in motion – art of living on a damaged planet viser HC Gilje videoarbeider som undersøker menneskets innvirkning og plass i verden. Plast, havet og skogen erfares fra uvante perspektiver ved hjelp av et mikroskop, et roterende kamera og laserscanningteknikken LIDAR. Hver innretning er modifisert eller spesialbygget med tanke på én bevegelse – vertikal forskyvning, rotasjon og kretsløp.

Nedbrytningstiden til en isoporkopp er rundt 500 år. Småpartikler og fragmenter fra koppen vil spre seg gjennom levende organismer, næringskjeder og havet lenge etter brukeren av koppens livsløp har opphørt. I animasjonen rift 2 (2017) vises over 10 000 stillbilder av plastemballasje sett fra mikroskopnivå i vertikalt flimrende sekvens. Teksturene vitner om den geologiske tidsskalaen som plastmaterialer er en del av – utvunnet fra olje som har blitt til over mange hundre millioner år. Arbeidet ble opprinnelig laget på 35mm Cinemascope film for Vertical Cinema og er sterkt inspirert av de håndmalte og fargerike animasjonsfilmene til Len Lye fra 1930-tallet. Med lydspor av Justin Bennett.

Barents (mare incognitum) (2015) er en sakte roterende og uforstyrret utsikt over Barentshavet like ved havgrensen mellom Norge og Russland. I 2015 flyttet Norge grensen for den arktiske havisen lenger nord og åpnet dermed opp for oljeleting i dette havlandskapet. Misforholdet mellom Barentshavet som et sammenhengende økosystem og menneskedefinerte grenser problematiseres. I likhet med plastpartikler opererer havet på en annen tidsskala enn mennesket – havet har vært der lenge før oljeletingen begynte og vil fortsette å være der når utvinningen av olje opphører.

Rift og Barents (mare incognitum) er bestillingsverk for det kunstneriske forskningsprosjektet Dark Ecology.

I Entangled  (2018) har Gilje brukt laserscanningsteknikken LIDAR til å skape en lysavstøpning av seg selv i skogsomgivelser – et frosset øyeblikk som kretses rundt av et virtuelt kamera.  De hvite punktene som utgjør omrisset er omsvøpt av endeløst svart. Perspektivet er ubundet av begrensningene til kroppen, øyet eller et fysisk kamera og minner om at mennesket til en hver tid kun sanser et lite utsnitt av verden.

vision in motion – art of living on a damaged planet går i kritisk dialog med hvordan mennesket har endret og delt inn planeten ved å undersøke varigheter og skalaer som ikke er direkte tilgjengelige for sanseapparatet vårt.

HC Gilje arbeider med installasjon, performance og eksperimentell video. Over en tiårsperiode har Gilje utforsket hvordan flyktige medier – lyd, projeksjoner, lys og bevegelse – kan forandre og aktivisere et rom. Nylige soloutstillinger inkluderer Rake Visningsrom (2016), Kristiansand Kunsthall (2016) og Woodstreet Galleries i Pittsburgh (2015 og 2012). Gilje har lang fartstid på den internasjonale festivalscenen – arbeidene hans er blant annet vist ved Lofoten International Art Festival (2013) og Sonic Acts i Amsterdam (2010, 2013 og 2017). Han har deltatt i Dark Ecology i grenseområdet mellom Norge og Russland (2014-2016) i tillegg til en rekke gruppeutstillinger ved blant andre ZKM i Karlsruhe (2013) og Museet for Samtidskunst i Roskilde (2008 og 2010).

I 2017 ga Gilje ut boka Conversations with spaces på forlaget uten tittel.

Utstillingen er del av Klimafestivalen § 112, som arrangeres 17.-28. januar 2018.

http://www.ateliernord.nohttp://www.hcgilje.com/

[su_slider source=»media: 16464,16465,16466,16467,16468,16469,16470,16471,16472,16473,16474,16475,16476,16477,16478″ link=»lightbox» height=»360″ title=»no»]