Helene Sommer

Igjen, gjennom hjertet

Dato: 23.11. – 06.01.19
Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).
Åpningstider: 
Torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

«…du ser og du opplever ting, også sier du nå vil jeg frita meg selv fra å huske dette, så knipser du et bilde» – Steinar

Filmen begynner hver hel og halv time under ordinære åpningstider.

Igjen, gjennom hjertet er en to-kanals videoinstallasjon av Helene Sommer basert på et omfattende arkiv med film, video og fotografier som stammer fra grandonkelen hennes, Steinar (1922 – 2018).

Steinar begynte å fotografere og filme regelmessig på 1940-tallet, en rutine han holdt vedlike gjennom mesteparten av voksenlivet. I løpet av de siste ti årene har Sommer katalogisert og digitalisert deler av det omfattende opptaksmaterialet til Steinar (16mm, 8mm, super 8, VHS, Hi8, SD, HD). Arkivet dokumenterer både hverdagen til Steinar og viktige livshendelser – alt fra at han henter avisen, kjører bil, ferier, arbeidsplassen, huset han bor i, familie, besøk og spaserturer.

Opptakene til Steinar suppleres av samtaler mellom Steinar og Helene som belyser sentrale hendelser fra Steinars liv. Samtalene lar i midlertid ikke den biografiske innfallsvinkelen bli stående alene. Igjen, gjennom hjertet er en film om impulsen til å dokumentere – hvor den stammer fra og hva som driver den fram. For Steinar har det å filme vært en refleksiv og automatisk handling. Han forteller Helene at han ikke føler seg påkledd uten kamera. Kameraet har vært en svært viktig følgesvenn for Steinar gjennom mesteparten av livet.

Film- og videoopptak gir anledningen til å lagre et øyeblikk og erfare det på nytt. Beveglige bilder – i motsetning til for eksempel skriftspråk eller hukommelsen – registrerer hver eneste håndbevegelse, hver muskelbevegelse i et ansiktsuttrykk og hvert blad som har falt på bakken med mekanisk presisjon, enten slike detaljer er å regne som betydningsfulle eller ikke. Steinars hang til å dokumentere hverdagen følger på mange måter den samme iboende logikken. Arkivmaterialet beror på at han har filmet så mye som mulig, uten å være selektiv når det gjelder hvor og når han har filmet. Det Steinar har sett og erfart, har kameraet ofte registrert.

Helene Sommer er en kunstner som bor og jobber i Oslo. Hun jobber i hovedsak med video, installasjon, tekst og collage, ofte med arkivmateriale og historiefortellingens mekanismer som utgangspunkt. Arbeidene til Sommer er blant annet vist ved Kunstnernes hus, Oslo; Fotografisk Center, København; Fotogalleriet, Oslo; Vigeland museet, Oslo; og Oslo Kunstforening. Filmene til Sommer er vist ved en rekke filmfestivaler i Norge og i utlandet.

Igjen, gjennom hjertet er produsert med støtte fra Kulturrådet, Fritt Ord og Norsk Fotografisk Fond.