Richard Alexandersson, Pete Fleming og Jessica MacMillan

Gruppeutstilling med Richard Alexandersson, Pete Fleming og Jessica MacMillan.

Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggt.)
02.06. – 25.06.17
torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 01.06.17, kl.19.

Teknologi kan ha både praktisk og eksistensiell betydning. På den ene siden kan teknologi fornye kroppen, sanseapparatet og kunnskapen vår. Alternativt, kan teknologi simpelthen være en vare som lover mye, men som gjør lite. Richard Alexandersson, Pete Fleming og Jessica MacMillan har en felles interesse i skjæringspunktet hvor tekniske innretninger sammenfaller med kroppen.

«Here and Not» undersøker innvirkningen av mediering på erfaringen, på orientering i virtuelt og fysisk rom og på tid. Utstillingen krysser vitenskapelige fakta med imaginære verdener og berører de optiske systemene som former slike persepsjoner.

Richard Alexandersson arbeider med videoinstallasjoner som omfatter 3D-animasjon, tekst og lyd. I verkene hans blandes nostalgi med forestillinger om fremtiden, slik at sublime opplevelser avbalanser hverdagens forutsigbarhet.

Pete Flemings praksis omfatter fotografi, video og installasjon. Han tilnærmer seg digital bildeproduksjon fra et materialistisk perspektiv, i dialog med kabler, optikk og prosesser som overlapper virtuelle og fysiske rom.

Jessica MacMillans multidisiplinære tilnærming til skulptur illustrer astronomiens begreper i relasjon til hverdagslivet på jorden. Geofysisk orientering og vitenskapelige instrumenter er gjentagende i arbeidene hennes, gjerne som kontekstuelle koblinger mellom gallerirommet og kosmos.

«Here and Not» ble valgt av en jury som del av Atelier Nords nyetablerte open-call ordning. Det var i alt 62 søknader.