«In Xochitl in Cuicatl (in-flower-and-in-chant)»

Cities of the World Mexico City

Sted: Atelier Nord ANX, Olaf Ryes plass 2 (inng Sofienberggt.)
Dato: 08.12. – 17.12.17
Åpningstider: Torsdag og fredag 15-18, lørdag og søndag 13-18.

ATOPIA gjester Atelier Nord ANX med Cities of the World: Mexico City «In Xochitl in Cuicatl (in-flower-and-in-chant)».

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 7.12.17 fra kl. 19.

Hvilken rolle spiller geografi i hvordan vi erfarer verden? Vi regarer ulikt på dette spørsmålet avhengig av hvor vi er i verden. Hvordan besvares dette spørsmålet i Oslo, Mexico City, Sao Paulo eller Seoul? Hvert sted produseres sine unike premisser og hvert kunstverk bærer ånden av produksjonsstedet sitt.

In Xochitl in Cuicatl  (in-flower-and-in-chant) er et kuratert program bestående av kunstneres beveglige bilder fra Mexico City. ATOPIA har invitert den uavhengige kuratoren Miguel Jara til å samarbeid om denne siste utgaven av Cities of The Work prosjektet.

Programmet omfatter verk fra ti kunstnere som bor og arbeider i Mexico City. Disse arbeidene undersøker og reflekterer over en megaby i rask endring.

Cities of the World er et internasjonalt prosjekt initiert av ATOPIA, som utforsker forholdet mellom sted og persepsjon. Gjennom en serie med kuraterte videoprogrammet fra rundt om i verden førsker prosjektet å skape en forståelse for hvordan kunstnerisk produksjon påvirkes av geopolitiske forhold og lokale særegenheter.

Kustnere: Andrés García Franco, Annalisa D. Quagliata, Antonio Arango, Daniela Libertad, Eduardo Makoszay, Fernan Martinez & Eduardo Makoszay, Geni Thalia, Tania Ximena og Txema Novelo.

www.atopia.no
www.ateliernord.no