Kartlegging av honorarpraksis

Vi i Atelier Nord har i 2014 drevet pilotprosjektet Vis Videokunst! som har som målsetning å etablere et nasjonalt nettverk for visning av film- og videokunst på et bredt utvalg av arenaer utenfor de store byene. I 2014 har vi hatt Nord-Norge som satsningsområde og har gjennomført flere turneer med kuraterte programmer og arrangert visning og debatt på Kortfilmfestivalen I Grimstad og Tromsø Internasjonale Filmfestival.

En viktig del av prosjektet er etablering av en praksis og satser for utbetaling av vederlag/honorar til kunsnterene i programmet. I denne forbindelse gjennomfører vi en kartlegging av praksis på området og håper du kan ta deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen.

Her er lenke til undersøkelsen:
https://no.surveymonkey.com/s/S2LPC9Z